Malý princ

Antoine de Saint-Exupéry

* 29. června 1900, Lyon, Francie

† pravděpodobně 31. července 1944 při průzkumném letu nad Středozemním mořem

francouzský spisovatel, letec, považovaný i za filosofa a humanistu

Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, edice Jiskřičky, Praha, 1972

citace z knížky:

***

XX

   Ale když tak malý princ šel dlouho pískem, skalinami a sněhem, stalo se, že objevil konečně cestu. A všechny cesty vedou k lidem.

   „Dobrý den,“ řekl.

Byla to zahrada plná růží.

   „Dobrý den,“ odpověděly růže.

Malý princ se na ně zadívaL. Všechny se podobaly jeho květině.

   „Kdo jste?“ zeptal se jich užasle.

   „Jsme růže,“ řekly růže.

   „Ó,“ řekl malý princ…

A cítil se hrozně nešťastný. Jeho květina mu vypravovala, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady jich bylo pět tisíc v jediné zahradě, jedna jako druhá!

   Strašně by ji to mrzelo, řekl si, kdyby to viděla…Moc by kašlala a předstírala, že umírá, jen aby nebyla směšná. A musel bych dělat, že o ni pečuji, neboť jinak by raději opravdu umřela, jen aby mě taky pokořila…Potom si ještě řekl: Myslil jsem, že jsem bohatý, že mám jedinečnou květinu, a zatím mám jen obyčejnou růži. Ta růže a mé tři sopky, které mi sahají po kolena a z nichž jedna je možná navždy vyhaslá, nedělají ze mne moc velikého prince…A lehl si do trávy a plakal. 

XXI

   Tu se objevila liška.

   „Dobrý den,“ řekla.

   „Dobrý den,“ zdvořile odpověděl malý princ. Obrátil se, ale nic neviděl.

   „Jsem tady, pod jabloní…,“ řekl ten hlas.

   „Kdo jsi?“ zeptal se malý princ. „Jsi moc hezká…“

   „Jsem liška,“ řekla liška.

   „Pojď si se mnou hrát,“ navrhl jí malý princ. „Jsem tak smutný…“

   „Nemohu si s tebou hrát,“ namítla liška. „Nejsem ochočena.“

   „Ó, promiň,“ řekl malý princ.

Chvíli přemýšlel a pak dodal:

   „Co to znamená ochočit?“

   „Ty nejsi zdejší,“ řekla liška, „co tu hledáš?“

   „Hledám lidi,“ odvětil malý princ. „Co to znamená ochočit?“

   „Lidé,“ řekla liška, „mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?“

   „Ne,“ řekl malý princ. „Hledám přátele. Co to znamená ochočit?“

   „Je to něco, na co se moc zapomíná,“ odpověděla liška. „Znamená to vytvořit pouta…“

   „Vytvořit pouta?“

   „Ovšem,“ řekla liška. „Ty jsi zatím pro mne jen malým chlapcem podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě a ty mě taky nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě a já zase pro tebe jedinou na světě…“

   „Začínám chápat,“ řekl malý princ. „Znám jednu květinu…myslím, že si mně ochočila…“

   „TO je možné,“ dodala liška. „Na Zemi je vidět všelicos…“

   „Ó, to není na Zemi,“ řekl malý princ.

Zdálo se, že to probudilo v lišce zvědavost:

   „Na jiné planetě?“

   „Ano.“

   „Jsou na té planetě lovci?“

   „Nejsou.“

   „Ach, to je zajímavé! A slepice?“

   „Také ne.“

   „Nic není dokonalé,“ povzdychla liška.

Ale vrátila se k svému nápadu:

   „Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mne. Všechny slepice jsou si navzájem podobné a také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahájení pod zem. Ale můj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak, podívej se! Vidíš tamhleta obilná pole? Nejím chléb. Obilí je pro mne zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají. A to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat. A já budu milovat šumění větru v obilí...“

   Liška umlkla a dlouho se dívala na malého prince.

   „Ochoč si mě, prosím!“ řekla.

   „Velmi rád,“ odvětil malý princ, „ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.“

   „Známe jen ty věci, které si ochočíme,“ řekla liška. „Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li přítele, ochoč si mě!“

   „Co mám dělat?“ zeptal se malý princ.

   „Musíš být hodně trpělivý,“ odpověděla liška. „Sedneš si nejprve kousek ode mne, takhle do trávy. J8 se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Každý den si však budeš moci sednout trochu blíž…“

   Druhý den přišel malý princ zas.

   „Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu,“ řekla liška.

   „Přijdeš-li například ve čtyři hodiny odpoledne, již od tří hodin budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve čtyři hodiny budu už rozechvělá a neklidná; objevím cenu štěstí! Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu vyzdobit své srdce…Je třeba zachovávat řád.“

   „Co to je řád?“ řekl malý princ.

   „To je také něco moc zapomenutého,“ odpověděla liška, „to, co odlišuje jeden den od druhého, jednu hodinu od druhé. Moji lovci například zachovávají také řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tedy nádherný den! Jdu na procházku až do vinice. Kdyby lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobal jeden druhému a neměla bych vůbec prázdniny.“

   „Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.

   „Ach, budu plakat…“ řekla liška.

   „To je tvá vina,“ řekl malý princ. „Nepřál jsem ti nic zlého, ale tys chtěla, abych si tě ochočil…“

   „Ovšem,“ řekla liška.

   „Ale budeš plakat!“ namítl malý princ.

   „Budu plakat,“ řekla liška.

   „Tak tím nic nezískáš!“

   „Získám, vzpomeň si na tu barvu obilí.“

A potom dodala: „Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi dát sbohem a já ti dám dárek – tajemství.“

   Malý princ odběhl podívat se znovu na růže.

   „Vy se mé růži vůbec nepodobáte, vy ještě nic nejste,“ řekl jim. „Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočily. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.“

   A růže byly celé zaražené.

   „Jste krásné, ale jste prázdné,“ pokračoval. „Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval. Protože ji jsem dával pod poklop. Protože ji jsem chránil zástěnou. Protože jí jsem pozabíjel housenky (kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýli). Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala nebo se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.“

   A vrátil se k lišce.

   „Sbohem…,“ řekl.

   „Sbohem,“ řekla liška. „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

   „Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

   „A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá.“

   „A pro ten čas, který jsem své růži věnoval…“ řekl malý princ, aby si to zapamatoval.

   „Lidé zapomněli na tuto pravdu,“ řekla liška. „Ale ty na ni nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži…“

   „Jsem zodpovědný za svou růži…,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

***