Omluvte, prosíme, probíhající rekonstrukci tématických alb!

 

alba

Jako mnozí jiní, kteří využívají ke zvěčnění nejrůznějších okamžiků, míst a podob digitální fotoaparáty, i my jsme prožili to úžasné a jen s obtížemi řešitelné dilema. Totiž, jak naložit s množstvím snímků. Jak je evidovat a upravovat v čase, místě a způsobu. A podle podobných kritérií je také archivovat. Bláhově zamýšlené pro další násobná prohlížení i použití. Hledání vhodného řešení pochopitelně dále zvyšuje počet okýnek s příponou .jpg. Stalo se, že část z našeho depozitáře nachází uplatnění v privátních, převážně cestovatelských webech. Začínají slovem vizit- a využívají služeb WebNode.com. Zvolená koncepce cestovatelských webů je ovšem časově náročný a vysilující běh na dlouhé tratě. I proto klíčila, a nakonec i vzešla, myšlenka soustředit a přiblížit digi fotky z nejrůznějších míst tématicky, v menších souborech. Práce s jejich přípravou sice vyjde relativně nastejno, zato se však zvolené řešení jeví ve své různosti svým způsobem zajímavější a poznáním bohatší. Věříme, že návštěvníky našeho privátního webu tématická alba zaujmou. 

Na okraj: Nebudeme daleko od pravdy tvrzením, že jedním z nejfrekventovanějších rčení ve zpravodajství současné české sítě sítí je mnohoznačné „má to své mouchy“. Stačí si jej vypsat do řádku vyhledávače a pak se jenom v tichém úžasu divit, čemu všemu chybí ke kýžené dokonalosti vlastně jen ten pověstný malý krůček - nějaké ty mouchy, které je nutno ještě vychytat. Své mouchy, mnohdy nezřetelných tvarů, má ostatně třeba zákon, osobnost, teorie, software, přístroj i aparatura, bankovnictví, dovolená, ba i rozličné knížky a tiskoviny. Ani náš web se tomuto trendu nijak nevymyká. Také on má pochopitelně svoji zcela zřetelnou mouchu. Polap ji, kdo můžeš. 

K vidění je na adrese 

vizit-sezem3.webnode.cz/roztodivna-promenada/#a05-0520-cze-jpg