nutkavé doteky

Na cestách člověk turista občas utkví pohledem na vyhlazených částech soch a reliéfů. Nejen to, někdy připojí také svůj vlastní nutkavý dotek k bezpočtu předchozích. Podvědomě vnímá, že každé to místo má nejen svou legendu, ale i genius loci. Jinak by asi nedokázalo s tak podmanivou vlídností ponoukat k doteku. Teprve po čase, při prohlížení digi fotek a jejich tématickém řazení, jsme pochopili, že ona místa mají také dar zprostředkovat nová poznání. 

 

vlastní foto:  vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/  

(řazeno v jednotlivých letech podle dat sestupně) 

odkaz 

vizit-sezem.webnode.cz/blogy/o-nutkavych-dotecich/

 

2014

Alegorie Obchodu

meta: CZE kraj Jihomoravský, Brno

          park Lužánky (poblíž ul.Lidické)

satelit: souřadnice 49.205063,16.606759 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 14 0502 CZE 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a14-0502-cze-1-jpg

notes: Sedící postava mladého muže, zpodobňující alegorii obchodu, byla původně součástí pomníku císaře Josefa II Habsburského, který stával do roku 1918 na Moravském náměstí. Poté byla umístěna do Denisových sadů a od roku 2005 našla pro sebe poslední místo v lužáneckém parku ve společnosti s ženskou sochou podobného osudu s názvem Tolerance. Jak je na první pohled patrné, kolemjdoucí při procházce parkem nutí k doteku pro štěstí palce obou nohou mužské sochy. Jestli jde o obchodníky, to můžeme jen hádat.
odkaz

www.mojebrno.jecool.net/inka--brno-dalsi-zajimavosti-socha-obchodu-tolerance.html

 

2013

Fontánka u kapucínů

meta: CZE kraj Jihomoravský, Brno

          za kostelem Nalezení svatého kříže, nádvoří u kapucínské hrobky

satelit: souřadnice 49.1913995,16.609996 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 13 0907 CZE 1

                  13 0927 CZE 2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a13-0907-cze-jpg

notes: nápis na stěnách trojstranného sloupku fontánky:„FRUCTUS EIUS SICUT CIBUS EIUS SICUT SERVIET ET FOLIA MEDICAMENTUS“ a na stužce u jejího okraje je uvedeno „EZECH 47 12“ a „L.P.1997“. Nahlédnutím do Starého zákona v Biblí svaté vyplývá, že jde o Proroctví proroka Ezechiela, kapitola 47/12, kde je v závěru uvedeno „ovoce jeho jest ku pokrmu, a listí jeho k lékařství“. Fontánku, spíše pítko, v současnosti nefunkční, ztvárnil český sochař Otmar Oliva, zaměřený na náboženskou tématiku. Z řady menších detailů – cedrové šišky, listy stromů, mořské mušle či zdobné manuelské provazy – k dotekům nutí především jablko, jistojistě vnímané jako ovoce poznání.

odkaz

www.waymarking.com/waymarks/WME8F9_Kapucnsk_klter_Brno_Czech_Republic

***

Milan Rastislav Štefánik

(21.července 1880 Košiariská, Slovensko – 4.května 1919 Ivanka při Dunaji, Slovensko)

meta: CZE hlavní město Praha

          Petřín, před hvězdárnou, která nese jeho jméno 

satelit: souřadnice 50.081402,14.397534 (místo určuje červený terčík)                   

vlastní foto: 13 1009 CZE 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a13-1009-cze-1-jpg

notes: Pro toho, kdo není zběhlý československé historii, postava pilota v letecké kukle toho příliš neřekne. Známější byl ve zdobené francouzské generálské brigadýrce. Stačí se ale podívat na dlažbu před sochu na iniciály, a mohlo by být jasno. Milan Rastislav Štefánik byl slovenský politik, člen Československé Národní rady v Paříži a tím i spolu zakladatel československého státu, také však generál francouzské armády a vojenský pilot, nositel význačného francouzského vyznamenání kříže Rytíře Čestné legie, světem uznávaný astronom a meteorolog, světoběžník a lev pařížských salonů. I strůjce první československé armády. Na 39 let docela krátký a naplněný život. Skončil za nejasných okolností při leteckém neštěstí při jeho návratu domů. Má památník na hoře Bradlo na západním Slovensku. Návštěvníci Petřína, k nimž osud Milana Rastislava Štefánika dosud promlouvá, se před sochou na chvíli v úctě skloní a dotknou se při tom pravé boty velikána našeho drahná léta společného státu.

odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik

www.osobnosti.cz/milan-rastislav-stefanik.php

***

Zevlující pražští dvojníci

meta: CZE hlavní město Praha

           I Václavské nám.39 zahrádka Ristorante Buschetto

          II Rytířská 16 před hotelem Modrá růže

satelit: I souřadnice 50.081661,14.427701 (místo určuje červený terčík)                   

          II souřadnice 50.085225,14.422551 (místo určuje červený terčík)                   

vlastní foto: I 13 1009 CZE 3

                 II 13 1009 CZE 4

 I vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a13-1009-cze-3-jpg

II vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a13-1009-cze-4-jpg

notes: na zevlující bosé muže na lavečkách v Rytířské a na Václavském náměstí nás nedávno upozornil náš pražský kamarád Bohouš, když jsme se jej dotazovali na další možnosti pro stránku nutkavé doteky. Určitě netušil, že objevíme téměř shodné statue mužů, nepochybně pocházejících z jedné tvůrčí dílny. Ani nevíme, zda na lavečkách zevlují jen od jara do podzimu. Bližší podrobnosti jsme k nim dosud nezjistili a tak jsme si je pro sebe nazvali pražskými dvojníky. To proto, že na první pohled sice vypadají stejně, ale stejní nejsou. Tak jak to i v životě chodívá. Nejdřív jsme zamýšleli jejich viditelné rozdíly popsat. Pak nám však došlo, že by jejich hledání mohla být pro návštěvníky našeho webu docela dobrá zábava. Nezkusíte to?

odkazy

www.buschetto.cz/new/

www.hotelmodraruze.cz/

 

2012

Mládí

meta: CZE hlavní město Praha

          Pražský hrad, nádvoří Nejvyššího purkrabství (dnešní Muzeum hraček)

satelit: souřadnice 50.091866,14.404429 (místo určuje červený terčík)                     

vlastní foto: 12 0128 CZE 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a12-0128-cze-1-jpg

notes: Bronzová socha chlapce od akademického sochaře Miloše Zeta (1920-1995) údajně stojí na nádvoří od roku 1961. Manželka prezidenta Antonína Novotného prý nechala docela pohledné soše z mravnostních důvodů upilovat penis, zpátky jí ho vrátilo, jaká symbolika, Pražské jaro (1968).

odkaz

dokapsy.blogspot.cz/

***

Hans Christian Andersen

(2. duben 1805, Odense, Dánsko – 14. srpna 1875, Kodaň, Dánsko)

meta: SVK Slovensko, Bratislava

          centrum města, v levé části Hviezdoslavova náměstí

satelit: souřadnice 48.140865,17.105493 (místo určuje červený terčík)                   

vlastní foto: 12 0607 SVK 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a12-0607-svk-1-jpg

notes: dánský prozaik, dramatik, básník a pohádkář. Socha v nadživotní velikosti, kterou obklopují pohádkové postavičky, připomíná Andersenovu návštěvu v Bratislavě v roce 1841, je dílem akademického sochaře Tibora Bartfaye.

odkaz

cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen

***

Bakchus se lvem

meta: SWE Švédsko Stockholm

          ul. Hantverkargatan, při levém nároží Radnice

satelit: souřadnice 59.3281,18.055542 (místo určuje červený terčík)                   

vlastní foto: 12 0911 SWE

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a12-0911-swe-jpg

notes: dobré víno a gurmánské prožitky se nevyhýbají ani Seveřanům. Žádný div, že sošnou upoutávku k návštěvě restaurace Stadhus Kӓllaren (Radniční sklípek) v objektu proslavené stockholmské Radnice obstarává soška mladého rozjařeného bůžka Bakchuse s pohárkem vína a kusem žvance v rukou. Rajtuje na lvu, který má hřívu opletenou vinnou révou. K nutkavým dotekům, jak je z fotografie zjevné, svádí mohutný lví ocas. V čase naší návštěvy nebylo ale zřejmé, zda se hosté dotýkají lvího ocasu s libými představami před vstupem do restaurantu nebo ve vláčném díkůvzdání při odchodu z něj. Dost možná, že jen pomocí krátké opory nabírají rovnováhu k sestupu po schodech z terasy na ulici.

odkaz

svedsko.org/stadshuset-stockholmska-radnice

***

Mučedník Jan Nepomucký

(*kolem 1345, dnešní Nepomuk – 20. března 1393, Praha)

meta: CZE hlavní město Praha

          Karlův most poblíž 8.pilíře, kříž v kameni a zdobená mříž

satelit: souřadnice 50.086706,14.411398 (místo určuje červený terčík)                   

vlastní foto: 12 1020 CZE 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a12-1020-cze-1-jpg1

notes: generální vikář pražského arcibiskupa a mučedník katolické církve, jeden z českých zemských patronů, neodlučitelnými atributy s ním spojené se staly: pět hvězdiček kolem světcovy hlavy, rocheta, palma mučednictví a kříž. Traduje se, že hvězdičky se objevily nad hladinou, když byl Jan Nepomucký svržen do vody. Symbolizují pět písmen slova tacet, což znamená mlčí. Podle legendy neprozradil tajemství zpovědi královny Jany, existuje ale i další výklad.

odkaz

cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuck%C3%BD

 

2010

Krokodýlí fontána

meta: CZE kraj Jihomoravský, Brno

          Galerie Vaňkovka, uprostřed nákupního centra

satelit: souřadnice 49.187758,16.614722 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 10 0221 CZE 1

                  10 0706 CZE 2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a10-0221-cze-jpg

notes: nákupní centrum Galerie Vaňkovka, jižně od hlavního nádraží Českých drah v Brně, bylo vybudováno na místě bývalé továrny, založené roku 1865 Friedrichem Wannieckem. Otevřeno bylo 23. března 2005. Krokodýlí fontána s mnoha počítačem řízenými vodními efekty poutá pozornost četných návštěvníků.

odkaz

cs.wikipedia.org/wiki/Va%C5%88kovka

***

Pamětní deska Sametové revoluce

meta: CZE hlavní město Praha

          nároží Národní třídy s ul. Mikulandskou, podloubí Kaňkova domu

satelit: souřadnice 50.082071,14.417764 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 10 0524 CZE

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a10-0524-cze-jpg

notes: události tzv.Sametové revoluce evokuje symbolické sochařské ztvárnění pamětní desky s datem 17.11.1989 autorů Miroslava Krátkého a Otakara Příhody, která byla do podloubí osazena v roce 1990.

odkazy

- www.turistik.cz/cz/kraje/hlavni-mesto-praha/okres-hlavni-mesto-praha/praha-okres-hlavni-mesto-praha/schirdingovsky-palac-kankuv-dum/

- cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce

***

Sv.Pio z Pietrelciny

(*25.květen 1887, Pietrelcina – †23. září 1968, San Giovanni Rotondo)

meta: CZE Uherské Hradiště

          Masarykovo nám, nároží u Pasáže Slunce

satelit: souřadnice 49.068762,17.461375 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 10 0811 CZE

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a10-0811-cze-jpg

notes: italský kapucínský kněz, kterého jako vůbec prvního duchovního v historii Církve Bůh obdařil stigmaty. Papež Jan Pavel II jej 2.května 1999 blahořečil a 16.června 2002 i svatořečil. Církev si jeho památku připomíná 23. září. Socha tu stojí od roku 2007. Legenda vypravuje, že každý, kdo se dotkne tohoto mnicha, získá prý od této chvíle až na věky neporazitelnou sílu a ochranu před vším zlým. Stejně jako tomu bylo v případě královského města Uherské Hradiště v roce 1334, kdy ho modlitba nejmenovaného mnicha uchránila před nepřátelským uherským vojskem. Jiná verze ale uvádí, že modlitba odvrátila od města morovou ránu.

odkaz

cs.wikipedia.org/wiki/Pio_z_Pietrelciny

***

„Slimáčí“ kašna

meta: DNK Dánsko, ostrov Bornholm

          správní centrum Rønne, náměstí Store Torv

satelit: souřadnice  55.102058,14.699085 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 10 0908 DNK 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a10-0908-dnk-1-jpg

notes: osmiboká kašna, na styku každé dvojice stran je umístěn bronzový slimák s růžky

web: podle webu vizit-baltostrovy „Na první pohled by se mohlo zdát, že „slimáčí“ kašna na hlavním náměstí charakterizuje pomalý rytmus života v Rønne. Stačí však chvilku posedět na lavičce poblíž a hned vidíte všechno jinak. Jistěže lidé nijak nespěchají, ale kamsi cíleně míří, auta se zbůhdarma neloudají. Severní sluneční svit dává vyniknout barevnosti fasád povětšinou jen patrových domků. Návštěvník si může města dosytnosti užít.“
odkaz

www.bornholminpictures.com/roenne-bornholm-denmark.html

***

Hans Christian Andersen

(2. duben 1805, Odense, Dánsko – 14. srpna 1875, Kodaň, Dánsko)

meta: DNK Dánsko, Kodaň

          po pravé straně radnice u H.C.Andersens Blvd.

satelit: souřadnice 55.67532,12.569106 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 10 0911 DNK 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a10-0911-dnk-1-jpg1

notes: dánský prozaik, dramatik, básník a pohádkář. Známé jsou jeho pohádkové příběhy o cínovém vojáčkovi, Sněhové královně, Malé mořské víle nebo ošklivém káčátku.

odkaz

cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen

 

2009

Čumil

meta: SVK Slovensko Bratislava

          Staré Město, křižovatka ulic Laurinská, Panská a Rybárska brána

satelit: souřadnice 48.142892,17.108894 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 09 0506 SVK 1-2
vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a09-0506-svk-1-jpg1

notes: jedna z nejznámějších soch v Bratislavě a také jedna z největších atrakcí v centru města. Bronzová socha od Viktora Hulíka byla osazena 26. června 1997. Město k soše umístilo unikátní dopravní značku poté, co sochu dvakrát poničili neopatrní řidiči.

odkazy

www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-skolstvo/cumil-nie-je-nijaky-vojak-ale-zvedavec.html?page_id=12782

www.cas.sk/clanok/253347/vzbudzuju-zaujem-aj-nostalgicke-spomienky-sochy-v-bratislave-maju-svoje-pribehy.html

***

Schöne Náci

(11. srpna 1897, Bratislava Slovensko – 23. října 1967, Lehnice Slovensko)

meta: SVK Slovensko Bratislava

          Staré Město, ul.Rybárska brána, u cukrárny Mayer

satelit: souřadnice 48.143074,17.108588 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 090506 SVK 3-4

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a09-0506-svk-3-jpg1

notes: Schöne Náci (vl. jménem Ignác Lamár), nemajetný elegán ve fraku a s cylindrem byl po čtyři desítky let součástí koloritu bratislavských ulic a kaváren. Jeho socha v životní velikosti je dílem akademického sochaře Juraje Meliše

odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6ne_N%C3%A1ci

bratislavskevylety.sk/schoner-naci-znama-socha-s-cylindrom-v-centre-starej-bratislavy/

***

Andy Warhol

(6. srpna 1928, Pittsburgh – 22. února 1987, New York)

meta: SVK Slovensko Bratislava

          Staré Město, nároží ulic Panská a Venturská

satelit: souřadnice  48.142037,17.106379 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 09 0506 SVK 5

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a09-0506-svk-5-jpg

notes: bronzovou plastiku amerického malíře, grafika a vůdčí osobnosti hnutí pop artu se slovenskými kořeny Bratislavané pojmenovali „Andy na kávičke“. A kdo by si také nechtěl sáhnout na extravagantní osobnost, která byla spojována s restaurací Camouflage v přízemí Erdödyho paláce. Ovšem takovou možnost od poloviny dubna 2012 už nemají. Restaurační provoz změnil majitele a tak tam Andy už nesedí a kávičku nepopíjí.

odkaz

cs.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol

***

Veslař

meta: CZE kraj Jihočeský Hluboká nad Vltavou

          zámecký park, Alšova jihočeská galerie

satelit: souřadnice 49.052511,14.441263 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 09 0515 CZE

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a09-0515-cze-jpg

notes: kniha publicisty Jiřího Kuchaře přinesla nedávno definitivní důkaz o tom, že tři sochy v zámeckém parku v Hluboké nad Vltavou patřily Adolfu Hitlerovi, patřil k nim i Veslař od Hermanna Zettlitzera. Kancléř Hitler je prý koupil v roce 1940 na výstavě v Mnichově. Na Hlubokou se dostaly v 50. letech. O jejich majiteli se delší dobu spekulovalo. Vyhlazené svaly vykazují stopy početných doteků. Kvůli obavám z odcizení byly sochy údajně z parku odstraněny.

odkaz

www.lidovky.cz/hluboka-radeji-rychle-odstranila-hitlerovy-sochy-fvi-/zpravy-domov.aspx?c=A090622_174705_ln_domov_ppe

***

Kamelot Ardin

meta: PRT Portugalsko, Porto

          nároží náměstí Svobody (Praça Liberdade)

satelit: souřadnice 41.146184,-8.611059 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 09 0617 PRT 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a09-0617-prt-1-jpg

notes: Na paměť Ardina, veřejností oblíbeného kamelota, který kdysi vtipně vyvolával titulky zpravodajství novin. Autorem díla, instalovaného v roce 1990, je Manuel Dias. Bronzový kamelot drží v ruce stejně tak bronzový deník Jornal de Notícias, který začal vycházet před 125 lety.

***

Žena z Coimbry

meta: PRT Portugalsko, Coimbra

          Staré město, ul.Rua Quebra Costas  

satelit: souřadnice 40.208677,-8.428277 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 09 0619 PRT

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a09-0619-prt-jpg1

notes: bronzová socha sedící ženy (portugalsky Tricana de Coimbra), je poctou jemnocitným a laskavým ženám z Coimbry, opěvovaným portugalskými básníky a spisovateli. Tradičně nosívaly černou sukni, halenku, malou zástěru, šátek a šálu navázanou kolem ramen, zvláště když s hliněnými nebo plechovými nádobami chodily dolů městem pro vodu k řece Mondego. Autorem skulptury ženy sedící naboso je zdejší sochař Alves Celestino André. Socha byla pro veřejnost odhalena 7.prosince 2008. 

odkaz

www.flickr.com/photos/16895553@N07/5234507352/

***

Náhrobek kajícného mnicha

meta: PRT Portugalsko, Alcobaça

          klášter (Mosteiro de Alcobaça)

satelit: souřadnice  39.549051,-8.979438 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 09 0621 PRT

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a09-0621-prt-jpg

notes: pověstnou výjimku, potvrzující pravidlo námi zaznamenaných nutkavých doteků rukou, naleznete v klášteře cisterciáků Kongregace sv.Marie v Alcobaçe. Podle legendy na frekventovaném místě před klášterní jídelnou zvolil místem svého posledního odpočinku kajícný mnich jako nevídanou osobní oběť za tehdejší nezřízené obžerství a prostopášný život mnichů v klášteře. Nechal nad ním v podlaze osadit náhrobní desku s výrazným reliéfem postavy, na kterou mají právo procházející stoupnout. Oděr reliéfu naznačuje, že pro mnichovo odpuštění tak zhusta dodnes činí. Po podrobnějším zkoumání fotografie se právem domníváme, že oním kajícníkem byl D. Ascenso da Paixão (1598-1662), představený kláštera v roce 1634 (nasvědčují tomu opatské insignie - berla a mitra, jakož i letopočty v záhlaví a na patě náhrobku).

odkaz

www.mosteiroalcobaca.pt/pt/index.php

***

Fernando Pessoa

(13. června 1888, Lisabon – 30. listopadu 1935, Lisabon)

meta: PRT Portugalsko, Lisabon

          Café Brasileira na Largo do Chiado v umělecké oblasti Chiado

satelit: souřadnice 38.710608,-9.142267 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 090622 PRT 1

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a09-0622-prt-1-jpg

notes: portugalský spisovatel a básník, plným jménem Fernando António Nogueira Pessoa. Své básnické dílo napsal pod mnoha jmény (mluví se dokonce o sedmi desítkách jmen), které nejsou jen prostými pseudonymy, nýbrž, jak Pessoa sám napsal, heteronymii: Alvaro de Campos, Ricarda Reis a Alberto Caeiro byli obyvateli Pessoova vnitřního světa a sdílejí s ním i náhrobek. Uložen k věčnému snění je v klášteře Jeronymitů v lisabonské čtvrti Belém.

odkaz

cs.wikipedia.org/wiki/Fernando_Pessoa

***

Lisabonští dlaždiči

meta: PRT Portugalsko, Lisabon, Baixa

          v Rua da Vitória, mezi ulicemi Rua da Prata a Rua dos Douradores

satelit: souřadnice 38.711315,-9.136763 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 09 0622 PRT 2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a09-0622-prt-2-jpg

notes: dvě postavy, dokončující dláždění s obrazem člunu São Vicente na volném moři, symbolu Lisabonu, v blízkosti místa, kde byla obrazová dlažba z kostek použita poprvé v roce 1849. Bronzové sochy vytvořil Sergio Stachini. Město je na historickém místě instalovalo v prosinci 2006 k poctě zdejšího světově proslulého dlaždičského řemesla. Městská rada také založila v roce 1986 Školu dlažby, kde se připravují rovněž odborníci z dalších zemí. Nutkavé doteky kolemjdoucích patří nejvíc levé ruce klečící postavy, zejména dlažební kostce, kterou dlaždič zrovna kladívkem opracovává. Stojící postava držela v ruce tlouk na pěchování položené dlažby, ten však kdosi během času odcizil.

odkazy

calcadaportuguesa.blogspot.cz/

pt.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%A7ada_portuguesa

***

Belémská věž

meta: PRT Portugalsko, Lisabon, Belém

          nábřeží řeky Tajo, Jardim da Torre de Belém

satelit: souřadnice 38.691959,-9.215174 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 09 0623 PRT

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a09-0623-prt-jpg

notes: Belémská věž (portugalsky Torre de Belém) byla postavena na začátku 16.století ve stylu tzv. manuelské gotiky. Tato obranná, avšak pohledná stavba, se stala jedním ze symbolů města a památníkem portugalského velmocenského postavení v období velkých námořních objevů na přelomu 15. a 16. století. Roku 1983 byla zařazena, společně s blízkým klášterem Jeronymitů, na seznam Světového dědictví UNESCO. Bronzová maketa věže pro nevidomé a slabozraké byla umístěna v prostoru před památnou stavbou v roce 1960 zásluhou lisabonského Rotary klubu. Dotknout se jen tak stříšky obranných střílen makety věže ovšem neodolá ani leckterý další turista.

odkaz

lisabon.poznej.com/pamatky/belemska-vez/

***

Sancho I

(11. listopadu 1154, Coimbra - 26. března 1212, Coimbra)

meta: PRT Portugalsko, Algarve, Silves

          napravo od brány do maurského hradu

satelit: souřadnice 37.190433,-8.43807 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 09 0626 PRT 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a09-0626-prt-1-jpg1

notes: významný portugalský král Sancho I v nadživotní velikosti (vládl v letech 1189–1191), je určitě nejfotografovanější postavou v jihoportugalském městečku Silves, odkud kdysi Maury vyhnal. 

odkaz

en.wikipedia.org/wiki/Sancho_I_of_Portugal

***

Ležící dívka

meta: SVN Slovinsko, Portorož

          u přístupu na pláž z komunikace Obala naproti Koperské cesty

satelit: souřadnice  45.513343,13.594253 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 090927 SVN 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a09-0927-svn-1-jpg

notes: bronzová socha opalující se dívky na kameni na travnaté ploše u Turistického Informačního centra. Co kolemjdoucí lákalo k nutkavým dotekům je na první pohled víc než zřejmé.

***

Katedrála v Lublani

meta: SVN Slovinsko, Lublaň

          Cyrilometodějské náměstí, hlavní dveře katedrály

satelit: souřadnice 46.050785,14.507988 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 09 0928 SVN 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a09-0928-svn-1-jpg1

notes: věhlasné „Slovinské“ dveře katedrály sv.Mikuláše (Ljubljanska stolna cerkev sv. Nikolaj), která stojí na místě původního románského kostela z poloviny 13. století, jsou dílem akademického sochaře Demšara Tone (1946-1997). Byly odlity ve slévárně Romana Kamaška v roce 1996. Skvostně zdobené bronzové dveře, plné symboliky a odkazů, byly osazeny k 1250. výročí křesťanství ve Slovinsku. V dolní části dveří se lidé dotýkají hlav zástupu, zpodobňujícího první symbol slovinské státnosti. V horní části dveří vzhlíží na Slovince zesnulý papež Jan Pavel II, který dveře požehnal za své první návštěvy Slovinska v květnu 1996. Vatikán byl mezi prvními, kdo uznal nezávislost Slovinska (1991).

odkaz

sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_vrata,_Stolnica_svetega_Nikolaja,_Ljubljana

***

Katedrála v Lublani

meta: SVN Slovinsko, Lublaň

          Cyrilometodějské náměstí, postranní dveře katedrály

satelit: souřadnice 46.050785,14.507988 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 09 0928 SVN 3

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a09-0928-svn-3-jpg1

notes: boční tzv. Ljubljanské dveře katedrály sv.Mikuláše (Ljubljanska stolna cerkev sv. Nikolaj) jsou dílem sochaře Mirsada Begiče. Na památku návštěvy papeže Jana Pavla II. (v květnu 1996) sochař vylíčil historii diecéze v Lublani za časů národních válek a utrpení ve 20.století. V náboženské symbolice, která provázela osudy Slovinců od útlaku k demokratizaci země, ztvárnil sochař šest biskupů, kteří tehdy ovlivňovali i světské směřování národa. Návštěvníci katedrály při vstupu bočními dveřmi se dotýkají jedné ze stylizovaných duší poblíž džbánu na vodu, symbolu očisty pro každého, kdo vstoupí do svatyně.

odkaz

sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_vrata,_Stolnica_svetega_Nikolaja,_Ljubljana

 

2008

Rozmlouvající drbny

meta: AUT Rakousko, Dolní Rakousy

          St.Pölten, Herrenplatz

satelit: souřadnice  48.204792,15.626011 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 08 0510 AUT 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a08-0510-aut-1-jpg

notes: k nezastavení rozmlouvající městské drbny od Hanse Freilingera na Panském náměstíčku v zemském hlavním městě Dolního Rakouska Sankt Pöltenu. Přitahují jak zvídavé pohledy, tak nutkavé doteky. I proto, že věrně zpodobněné bronzové sochy mají, z hlediska mužů sedících u pivečka v okolních předzahrádkách, proti jiným reálně prožívaným situacím blahodárně „stažený zvuk“.

 

 

2007

Čumil 

meta: SVK Slovensko Bratislava

          Staré Město, křižovatka ulic Laurinská, Panská a Rybárska brána

satelit: souřadnice 48.142892,17.108894 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 07 0704 SVK 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a07-0704-svk-1-jpg

notes: jedna z nejznámějších soch v Bratislavě a jedna z největších atrakcí v centru města. Bronzová socha od Viktora Hulíka byla osazena 26. června 1997. Město k soše umístilo unikátní dopravní značku poté, co sochu dvakrát poničili neopatrní řidiči.

odkaz

www.youtube.com/watch?v=0nkZkzIybBI

www.alena.ilcik.cz/1110-bratislava.php

***

Napoleon

meta: SVK Slovensko Bratislava

          Staré město, Hlavní náměstí

satelit: souřadnice 48.143519,17.10802 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 070704 SVK 3-4

https://vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a07-0704-svk-3-jpg

notes: autorem bronzové sochy francouzského císaře, který se opírá o lavičku, je sochař Juraj Meliš. Napoleonská vojska prošla Bratislavou v prosinci 1805 po Bitvě u Slavkova, Napoleonovo vítězství potvrdila dohoda známá jako Bratislavský mír, podepsaná v Zrcadlové síni Primaciálního paláce. Po uzavření příměří vstoupil do města i sám Napoleon. Přes zimu je socha v městském depozitáři.

***

Strážní budka

meta: SVK Slovensko Bratislava

          Staré město, Hlavní náměstí

satelit: souřadnice 48.143518,17.108567 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 07 0704 SVK 5

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a07-0704-svk-5-jpg

notes: symbolicky připomíná historickou barokní městskou strážnici z let 1767 až 1860. Autory jsou akademický malíř Marián Prešnajder spolu s architekty Ottou Grossmannem a Jurajem Šimkem. Kolemjdoucí neopomenou pozdravit vojáka na stráži povzbudivým nutkavým dotekem.

 

2005

Lev s hlavou oběti

meta: HUN Maďarsko Ják

          opatství, kostel, po levé straně portálu vstupu

satelit: souřadnice  47.139242,16.582328 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 050416 HUN
vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a05-0416-hun-jpg

notes: monumentální bazilika bývalého benediktinského opatství v obci Ják, je výjimečným výtvorem architektury románského stylu v Maďarsku, dobře zachovaný kostel je ojedinělým zástupcem maďarských středověkých klášterů.

odkaz

cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1ksk%C3%BD_opatsk%C3%BD_kostel

 

2004

Teta Kathy

meta: HUN Maďarsko, Székesfehérvár

          ulice Ference Liszta

satelit: souřadnic 47.190349,18.40887 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 04 1008 HUN 1-2,

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a04-1008-hun-1-jpg1

notes: bronzová socha tety Kathy je umístěna v ulici Ference Liszta na paměť dávného trhu, kde tato někdejší nezapomenutelná prodavačka nabízela vyhlášené kachny a produkty s nimi spojené. Pohlazení nosu sochy prý přináší štěstí.

 

2003

Petr Veliký

(9. června 1672, Moskva - 8. února 1725, Sankt Peterburg)

meta: RUS Rusko, Sankt Peterburg

          park v areálu Petropavelské pevnosti

satelit: souřadnice 59.950167,30.31792 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 03 0705 RUS 1

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a03-0705-rus-1-jpg1

notes: Peter I nebo Petr Alexejevič Romanov, car a samovládce všech Rusů. Realizoval rozsáhlé reformy zaměřené na modernizaci Ruska. Silně jej ovlivnili jeho poradci ze západní Evropy. Peter I reorganizoval ruskou armádu a hodlal mít z Ruska námořní mocnost. Město na Něvě, svůj jedinečný památník, vlastně vybudoval na bažinách ústí řeky.

odkaz

en.wikipedia.org/wiki/Peter_and_Paul_Fortress

***

Odpočívající velbloud

meta: RUS Rusko, Sankt Peterburg

          Alexandrovský park, u sochy N. M. Prževalského

satelit: souřadnice 59.936126,30.307189 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 03 0705 RUS 2-3

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a03-0705-rus-2-jpg1

notes: Nikolaj Michajlovič Prževalskij (1839-1888), ruský geograf a objevitel střední a východní Asie, cestoval zejména severním Tibetem, ale do cílové Lhasy se nikdy nedostal. Byl prvním Evropanem, který popsal divokého koně, který byl po něm také pojmenován.

 

2001

Sedící chlapec

meta: GRC Řecko, Korfu

          Achilleion, v parčíku naproti hlavnímu vstupu

satelit: souřadnice 39.562243,19.904161 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 01 0605 GRC 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a01-0605-grc-1-jpg1

notes: Achilleion je letní zámeček (palác či honosná vila) rakouské císařovny Alžběty Bavorské, přezdívané Sisi. Jedná se o intresantní stavební památku z roku 1890 na řeckém ostrově Korfu, kterou postavili v neoklasicistním slohu italští architekti Rafael Kavit a Antonio Landi pro rakouskou císařskou rodinu.

odkaz 

cs.wikipedia.org/wiki/Achillion

www.achillion-corfu.gr/default_en.html

***

Dívky z Terstu

meta: ITA Itálie, Friuli-Venezia Giulia, Terst

          nábřeží Piazza Unitá d´Itálie (náměstí Sjednocení Itálie)

satelit: souřadnice 45.650961,13.766843 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 01 0528 ITA

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a01-0528-ita-jpg

notes: Historií opředené město Terst u Jaderského moře bývalo nejdůležitějším přístavem Rakouska-Uherska. Tamní Piazza Unitá d´Itálie je největší náměstí v Evropě s výhledem na moře. Po obou stranách nevelké části nábřeží, která volně přechází do vodní masy, jsou dvě bronzové skulptury, osazené na paměť dějinných událostí. Horský myslivec (ostrostřelec) s vlajkou nalevo připomíná první přechod Terstu pod správu Italského království v listopadu 1918, po 536 letech v područí habsburské říše. Dvě švadleny napravo sešívají italskou vlajku. Symbolizují druhý přechod Terstu do správy poválečné Itálie v říjnu 1954. Švadlenám, známým jako Dívky z Terstu, se dostává patřičné pozornosti turistů v podobě nutkavých doteků. Nejvíc je to ale patrné na ohmataných nůžkách, položených na bronzovém vydání  listu „I Bersaglieri“ ke 45. národnímu setkání  horských myslivců – ostrostřelců v polovině května 1997 v Terstu. Ten, kdo by nelitoval menší námahy a fotku otočil hlavou dolů, by se o tom mohl snadno přesvědčit. Bersaglieri - horští myslivci (ostrostřelci) se ustavili v roce 1836 a stali se významnou součástí italské armády. Náměstí Sjednocení Itálie bylo v letech 2001 až 2005 rozsáhle rekonstruováno.

odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/Terst

www.tuttotrieste.net/varie/unita/unita.htm

 

2000

Poslední večeře Páně

meta: NOR Norsko, Oslo

          Dóm kirke (katedrála)
satelit: souřadnice 59.912657,10.746804 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 00 0714 NOR

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a00-0714-nor-jpg1

notes: Stříbrný oltář v katedrále je unikátní umělecké dílo italského sochaře Arrigo Minerbiho (1881-1960). Jde pravděpodobně o jediné monolitické sousoší Poslední večeře Páně, které kdekoli existuje. Bylo vytvořeno v roce 1930. Váží asi 300 kg, na délku měří 2,8 m a široké je 0,8 metru. Na postavě Ježíše je patrné, že věřící se hojně dotýkali jeho hrudi. V čase naší návštěvy ztěžoval možnost nutkavých dotyků stolek s modlitbou a pamětní knihou.

odkazy

www.oslodomkirke.no/artikkel/2738/solvalteret/

www.oslodomkirke.no/

 

1998

Charles Buls

(13. října 1837 – 13. července 1914)

meta: BEL Belgie, Brusel

          fontána na Agoraplein poblíž náměstí Grand Place

satelit: souřadnice 50.846633,4.354713 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 98 0903 BEL 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a98-0903-bel-1-jpg1

notes: belgický politik a 18 let starosta města Bruselu, jeho obliba až do dnešních dnů je zřejmá z doteky vyhlazeného cípu kabátu sedící postavy s psíkem u nohou na obrubě fontány. Autorem fontány, dokončené v roce 1987,  je sochař Henri Lenaerts.

odkaz

en.wikipedia.org/wiki/Charles_Buls

***

Velká fontána

meta: BEL Belgie, Bruggy

          T Zand, největší veřejné náměstí ve městě

satelit: souřadnice 51.204934,3.217538 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 98 0904 BEL 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a98-0904-bel-1-jpg

notes: fontánu se čtyřmi výsečemi navrhlo manželské duo sochařů Stefaan Depuydt a Livia Canestraro. Vybudována byla v letech 1985 až 1986. V první výseči leží mořská panna na poldru, který se používá na pobřeží k rekultivaci půdy z moře (viz foto). Ve druhé výseči zastupuje místní folklor skupina cyklistů, s nimi i populární místní hrdinové Tijl Uilenspiegel a jeho přítel Nele. Ve třetí výseči symbolizují rybáři z nedalekého přístavu Zeebrugge vazby mezi Bruggami a mořem. Čtveřice žen ve poslední čtvrté výseči zastupuje čtyři hlavní města regionu: Antverpy, Bruggy, Gent a Kotriejk. Vodní hrátky fontány vyhledávají místní občané i turisté.

odkaz
www.waymarking.com/waymarks/WMFEVW_t_Zand_Square_Fountain_Bruges_Belgium

 

1997

Rabi Moše ben Maimún

(30.března 1135, Córdoba – 13.prosince 1204, Káhira)

meta: ESP Španělsko, Cordóba

          ulice Galle Judios, poblíž Synagogy

satelit: souřadnice 37.879463,-4.783174 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 97 0514 ESP

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a97-0514-esp-jpg

notes: židovský filosof, theolog a lékař, známý jako Maimonides, jedna z největších postav středověké židovské filosofie

odkaz

cs.wikipedia.org/wiki/Maimonides

***

John Cabot

(před 1450 - asi 1499)

meta: GBR Anglie, Bristol

          nábřeží Narrow Quay

satelit: souřadnice 51.449047,-2.597659 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 97 0622 GBR 1-2

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a97-0622-gbr-1-jpg

notes: John Cabot (vl.jménem Giovanni Caboto) italský námořník a objevitel. Je znám svými objevnými expedicemi vykonanými v anglických službách. Po Islanďanu Leifuru Eiríkssonovi (výpravy uskutečnil kolem roku 1000) John Cabot pro Evropu znovuobjevil severoamerickou pevninu. Na jeho objevech byl z politického hlediska založen nárok anglické koruny na Severní Ameriku. Při své druhé cestě vyplul s posádkou 20 mužů s malou lodí Matthew 2. května 1497 z Bristolu a přistál 24. června 1497 na severoamerickém ostrově Newfoundland. Bronzová socha od Stephena Joyce sedí od roku 1985 před budovou Bush House, jedné z nejvýznamnějších staveb ve městě, známější jako Arnolfini.

odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/John_Cabot

www.about-bristol.co.uk/sta-02.asp

 

1996

Muž, který prochází zdí

Jean Alfred Vilain Marais

(11. prosince 1913, Cherbourg – 8. listopadu 1998. Cannes) 

meta: FRA Francie Paříž

          Montmartre, náměstí Marcela Aymé na Rue Norvins

satelit: souřadnice 48.887535,2.338063 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 96 0617 FRA

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a96-0617-fra-jpg1

notes: světoznámý francouzský filmový a divadelní herec, též sochař, malíř a spisovatel, Jean Marais je na pařížském Montmartru zpodobněn ve stylu knihy Marcela Aymé z roku 1943 „Muž, který prochází zdí“. Touha kolemjdoucích získat alespoň některou z přitažlivých vlastností idólu je patrná zejména z vyhlazené levé ruky bronzové skulptury.

odkaz

cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Marais

***

„Nahá“ (bohyně plodnosti Artemis)

meta: FRA Francie Fontainebleau

          zámek blízko Paříže

satelit: souřadnice 48.402143,2.699342 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 96 0620 FRA

vizit-sezem1.webnode.cz/nutkave-doteky/#a96-0620-fra-jpg

notes: mramorovou sošku spoře oděné ženy vytvořil Niccolo Pericoli řečený Triolo (asi 1500-1550) na zakázku pro francouzského krále Františka I. v roce 1529. Panovník ji nechal umístit na svém oblíbeném zámku.

web: podle informací z francouzských webových stránek socha zpodobňuje ženu jako bohyni plodnosti, podobnou bohyni Artemis stejného poslání z řeckého Efesu, s množstvím ňader po těle, v bájesloví dceři boha Dia a bohyně Léty, rovněž patronky plodnosti.

glosa: delší dobu jsme váhali, kam zcela ojedinělou fotku „Artemis z Fontainebleau“ vlastně zařadit. Zprvu jsme ji zařadil do tématického alba „sošné tělo“, jenže tři řady ňader kolem těla, to je přece jen dost a do libého pohledu na ženské tělo, jak jsme si ho zvykli vnímat, má poněkud daleko. Ve vzpomínkách jsme se v té souvislosti párkrát vrátili k prohlídce zámku, a také k poměrně úzké chodbičce, kterou bylo nutno návštěvníkům projít po jednom za sebou do trůnního sálu. Po straně v nice tam stála soška, o níž je řeč. To překvapivé setkání nebylo nijak dlouhé, vystačilo tak akorát na nutkavý dotek (asi) nejbližších z oblých mramorových ňader a na ostýchavý pohled za sebe, zda si toho někdo další mohl všimnout. Nejméně na dvou ňadrech té sochy je více patrné, že podobný impuls zažila a dotekem nepohrdla řada mužských návštěvníků. Ženy návštěvnice se nejspíš dotýkaly jen pravého lokte nahotinky, protože ten je rovněž hladce osahaný.

odkazy

www.chateaudefontainebleau.fr/spip.php?page=sommaire&lang=en

cs.wikipedia.org/wiki/Fontainebleau

cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_ve_Fontainebleau

en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_Fontainebleau

www.spirit.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6391:bohyn-artemis&catid=76:ostatni&Itemid=94