volens nolens

  Latinské sousloví v jeho názvu značí české rčení "chtě nechtě".  Hodí se pro rozhodnutí nemávnout rukou nad pomíjivostí informace a naopak získaným poznatkem obdařit ostatní. Třeba i vám přijde náš výběr vhod. 

(více v odkazech vlevo)