Třebíč

 

„Aby si někdo kámen mohl přečíst, musí se před obětí sklonit.“

 

***

záznam:

V přípravě na cestu do Třebíče za památkami ze seznamu světového dědictví UNESCO, ale i poznání města s odstupem od poslední návštěvy před mnoha lety i záznamu zjištěných božích muk, jsme věnovali pozornost také fenoménu Stolpersteinů – Kamenů zmizelých. Tři z nich byly k uctění památky obětí holocaustu před domy, kde naposled žily, osazeny v roce 2013. Zatím co o památkách se návštěvník dovídá mnohé, objevování kamenů zmizelých není vůbec jednoduché, neřku-li podivné a informačně hubené. Jakoby stály kdesi na okraji zájmu ve městě, které si na péči o památky zakládá. Nám se nakonec poštěstilo je najít. 

vlastní foto: 14 0725 CZE 1-3

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/cze-stolpersteine/trebic/#a14-0725-cze-1-jpg

 

1 kámen Karlovo náměstí č.p.22

□ Kámen zmizelé osazen 131023 s nápisem:

   „ZDE ŽILA ANNA INGBEROVÁ ROZ. TAÜSSIGOVÁ NAR.1922  DEPORTOVÁNA 1943 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 1943 V OSVĚTIMI“

 

1 kámen ul.L.Pokorného 2, Židovská čtvrť

□ kámen zmizelého osazen v červenci 2013 s nápisem:

   „ZDE ŽIL WALTER FÜRNBERG NAR.1898 DEPORTOVÁN 1943 DO OSVĚTIMI ZAVRAŽDĚN 1943“

 

1 kámen ul.L.Pokorného 15, Židovská čtvrť

□ kámen zmizelého osazen v červenci 2013 s nápisem:

   „ZDE ŽIL ARNOŠT BENEŠ NAR.1900 DEPORTOVÁN 1943 DO OSVĚTIMI ZAVRAŽDĚN 1943“