Brno

 

„Aby si někdo kámen mohl přečíst, musí se před obětí sklonit.“

 

VII. záznam

přibližuje 12 nových Kamenů zmizelých v Brně, osazených k uctění památky obětí holocaustu před domy, kde naposled žily. Vzpomínkový akt se na čtyřech místech metropole uskutečnil ve čtvrtek 15. října 2015. Nyní je v Brně osazeno celkem 106 Kamenů zmizelých.

vlastní foto: 15 1101 CZE VII 1-4

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/cze-stolpersteine/brno/#a15-1101-cze-vii-1-jpg

 

2 kameny Palackého tř. 908/119

□ kámen zmizelé osazen 151015 s nápisem:

   „ZDE ŽILA HELENA HOCHBERGOVÁ NAR. 7.7.1876 ROZ. TROSTOVÁ DEPORTOVÁNA 29.3.1942 DO 

   TEREZÍNA 15.10.1942 DO TREBLINKY ZAVRAŽDĚNA 1942 V TREBLINCE“      

□ kámen zmizelého osazen 151015 s nápisem:

   „ZDE ŽIL THOMAS GRAUMANN NAR. 28.1.1931 ZACHRÁNĚN 1939 SIREM NICHOLASEM WINTONEM 

   S DALŠÍMI 668 DĚTMI“ 

 

4 kameny ul.Lidická 1862/14

□ kámen zmizelého osazen 151015 s nápisem:

   „ZDE ŽIL PAVEL JERAL NAR.15.7.1890 DEPORTOVÁN 29.3.1942 DO TEREZÍNA 25.5.1942 DO LUBLINU 

   ZAVRAŽDĚN 1942 V LUBLINU“

□ kámen zmizelé osazen 151015 s nápisem:

   „ZDE ŽILA MARGITA JERALOVÁ NAR. 29.4.1896 DEPORTOVÁNA 29.3.1942 DO TEREZÍNA 25.5.1942 

   DO LUBLINU ZAVRAŽDĚNA 1942 V LUBLINU“      

□ kámen zmizelé osazen 151015 s nápisem:

   „ZDE ŽILA SYLVA JERALOVÁ NAR.13.6.1924 DEPORTOVÁNA 29.3.1942 DO TEREZÍNA 25.5.1942 DO 

   LUBLINU ZAVRAŽDĚNA 1942 V LUBLINU“      

□ kámen zmizelého osazen 151015 s nápisem:

   „ZDE ŽIL RICHARD JERAL NAR.20.12.1927 DEPORTOVÁN 29.3.1942 DO TEREZÍNA 25.5.1942 DO 

   LUBLINU ZAVRAŽDĚN 1942 V LUBLINU“

 

1 kámen ul.Vrchlického sad 1894/4

□ kámen zmizelé osazen 151015 s nápisem:

   „ZDE ŽILA JANA WERTHEIMEROVÁ ROZ.SINKOVÁ NAR.25.11.1861 DEPORTOVÁNA 23.3.1942 DO 

   TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 13.5.1942 V TEREZÍNĚ“

 

5 kamenů ul.Erbenova 370/3

□ kámen zmizelého osazen 151015 s nápisem:

   „ZDE ŽIL HUBERT MAUTHNER NAR. 24.1.1924 DEPORTOVÁN 4.4.1942 DO TEREZÍNA 18.4.1942 DO 

   REJOWIECE PŘEŽIL“

□ kámen zmizelého osazen 151015 s nápisem:

   „ZDE ŽIL ŠTĚPÁN MAUTHNER NAR. 11.10.1916 DEPORTOVÁN DO OSVĚTIMI ZAVRAŽDĚN 19.2.1942 

   V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelé osazen 151015 s nápisem:

   „ZDE ŽILA ERNA FREUND ROZ. MAUTHNER NAR. 13.9.1922 DEPORTOVÁNA 31.3.1942 DO TEREZÍNA 

   18.4.1942 DO REJOWIECE ZAVRAŽDĚNA 1942 V REJOWIECI“

□ kámen zmizelé osazen 151015 s nápisem:

   „ZDE ŽILA CHARLOTTE MAUTHNER ROZ. GLOGAU NAR. 1.5.1889 ZAVRAŽDĚNA 17.7.1942 V BRNĚ“

□ kámen zmizelého osazen 151015 s nápisem:

   „ZDE ŽIL RICHARD MAUTHNER NAR. 1.2.1880 DEPORTOVÁN 4.4.1942 DO TEREZÍNA 18.4.1942 DO 

   REJOWIECE ZAVRAŽDĚN 1942 V REJOWIECI“

***
 

VI. záznam

přibližuje 15 nových Kamenů zmizelých v Brně, osazených k uctění památky obětí holocaustu před domy, kde naposled žily. Vzpomínkový akt se na devíti místech metropole uskutečnil ve čtvrtek 10. září 2015. Nyní je v Brně osazeno celkem 94 Kamenů zmizelých.

vlastní foto: 15 0916 CZE VI 1

                  15 0917 CZE VI 2-3

                  15 0918 CZE VI 4-6

                  15 0920 CZE VI 7-8

                  15 0927 CZE VI 9

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/cze-stolpersteine/brno/#a15-0916-cze-vi-1-jpg

 

4 kameny Střední 15/398

□ kámen zmizelé osazen 150910 s nápisem:

   „ZDE ŽILA CECILIE KIRSCHNEROVÁ NAR.20.2.1864 ROZ. SINAIBERGEROVÁ  DEPORTOVÁNA 4.4.1942 

    DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 6.9.1942 V TEREZÍNĚ“

□ kámen zmizelé osazen 150910 s nápisem:

   „ZDE ŽILA FRIEDA KIRSCHNEROVÁ NAR.14.4.1908 ROZ. PRETZNEROVÁ  DEPORTOVÁNA 4.4.1942 DO 

     TEREZÍNA 9.5.1942 DO SOBIBÓRU ZAVRAŽDĚNA 1942 v SOBIBÓRU, OSSOWA“      

□ kámen zmizelé osazen 150910 s nápisem:

   „ZDE ŽILA ZUZANA KIRSCHNEROVÁ NAR.2.8.1932 DEPORTOVÁNA 4.4.1942 DO TEREZÍNA 9.5.1942 

    DO SOBIBÓRU ZAVRAŽDĚNA 1942 v SOBIBÓRU, OSSOWA“      

□ kámen zmizelého osazen 150910 s nápisem:

   „ZDE ŽIL ALOIS JIŘÍ KIRSCHNER NAR.23.3.1934 DEPORTOVÁN 4.4.1942 DO TEREZÍNA 9.5.1942 DO 

     SOBIBÓRU ZAVRAŽDĚN 1942 V SOBIBÓRU, OSSOWA“      

 

1 kámen Soukopova 4/529

□ kámen zmizelého osazen 150910 s nápisem:

   „ZDE ŽIL LADISLAV JANDÁSEK NAR.19.11.1887 VĚZNĚN V BRNĚ 1941 DEPORTOVÁN 11.6.1942 DO 

    OSVĚTIMI ZAVRAŽDĚN 5.9.1942 V OSVĚTIMI“

 

1 kámen Sedlákova 51/525

□ kámen zmizelého osazen 150910 s nápisem:

   „ZDE ŽIL JUDr. ZDENĚK KREJČÍ NAR.4.11.1877 ZATČEN 30.9.1941 DEPORTOVÁN DO OSVĚTIMI

     ZAVRAŽDĚN 14.4.1942 V OSVĚTIMI“

 

1 kámen Tvrdého 8/564

□ kámen zmizelého osazen 150910 s nápisem:

   „ZDE ŽIL PROF.PHDr.JOSEF TVRDÝ NAR.19.9.1887 VĚZNĚN V BRNĚ 1941 DEPORTOVÁN DO 

    MAUTHASENU ZAVRAŽDĚN 13.3.1942 V MAUTHASENU“

 

1 kámen Tomešova 6/568

□ kámen zmizelého osazen 150910 s nápisem:

   „ZDE ŽIL KAREL TOMEŠ NAR.11.7.1877 ZATČEN 1940 ZAVRAŽDĚN 28.1.1945 V DACHAU“

 

2 kameny Mášova 6/724

□ kámen zmizelého osazen 150910 s nápisem:

   „ZDE ŽIL FRIEDRICH LAMPL NAR.10.5.1889 DEPORTOVÁN 5.12.1941 DO TEREZÍNA 15.1.1942 DO 

   RIGY ZAVRAŽDĚN 1942 V RIZE“

□ kámen zmizelé osazen 150910 s nápisem:

   „ZDE ŽILA HEDVIKA LAMPLOVÁ ROZ.KAMMERER NAR.13.7.1900 DEPORTOVÁNA 5.12.1941 DO 

     TEREZÍNA 15.1.1942 DO RIGY ZAVRAŽDĚNA 1942 V RIZE“

 

2 kameny Botanická 36/612

□ kámen zmizelého osazen 150910 s nápisem:

   „ZDE ŽIL KAREL SCHIMMERLING NAR.8.10.1886 DEPORTOVÁN 28.1.1942 DO TEREZÍNA 16.10.1944 

    DO OSVĚTIMI ZAVRAŽDĚN 1944 V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelé osazen 150910 s nápisem:

   „ZDE ŽILA RŮŽENA SCHIMMERLINGOVÁ ROZ.IPPENOVÁ NAR.23.10.1893 DEPORTOVÁNA 28.1.1942 

   DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 20.2.1944 V TEREZÍNĚ“

 

1 kámen tř.Kpt.Jaroše 37

□ kámen zmizelé osazen 150910 s nápisem:

   „ZDE ŽILA LEONTINA SCHÖNHAUSEROVÁ NAR.6.4.1877 ROZ.KAUFMANNOVÁ DEPORTOVÁNA 

     31.3.1942 DO TEREZÍNA 23.4.1942 DO LUBLINU ZAVRAŽDĚNa1942 V LUBLINU“

 

2 kameny Pisárecká 10/272

□ kámen zmizelého osazen 150910 s nápisem:

   „ZDE ŽIL Ing.LUDVÍK MACKERLE NAR.8.8.1893 ZATČEN 29.1.1940 VĚZNĚN VE VRATISLAVI 

   ZAVRAŽDĚN 28.6.1943 V BRIEGU“ 

□ kámen zmizelého osazen 150910 s nápisem:

   „ZDE ŽIL Ing.VOJTĚCH BENEŠ NAR.4.8.1892 ZATČEN 1.9.1939 VĚZNĚN DACHAU A BUCHENWALD

   ZAVRAŽDĚN 14.11.1943 V HOHENASPERGU“  

***

 

V. záznam

přibližuje 18 nových Kamenů zmizelých v Brně, osazených k uctění památky obětí holocaustu před domy, kde naposled žily. Vzpomínkový akt se na jedenácti místech metropole uskutečnil ve středu 17. září 2014. To zároveň znamená, že je nyní v Brně osazeno celkem 79 Kamenů zmizelých.

vlastní foto: 14 0927 CZE V 1-11

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/cze-stolpersteine/brno/#a14-0927-cze-v-1-jpg

 

3 kameny Vlhká 173/17,

□ kámen zmizelého osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽIL HANS HORNER NAR.1892 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1943 v OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelé osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽILA GRETE HORNEROVÁ ROZ.BOCKOVÁ NAR.1899 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 1943 V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelé osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽILA LYCI HORNEROVÁ NAR.1924 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 1943 

   V OSVĚTIMI“

 

1 kámen Tůmova 2086/15

□ kámen zmizelého osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽIL ING.ANTONÍN SLAVÍK NAR.1893 ZATČEN 1939 V BRNĚ ZAVRAŽDĚN 27.10.1942 V BERLÍNĚ“

 

1 kámen Rudišova 161/6

□ kámen zmizelého osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽIL PROF.PHDR.JAN UHER NAR.1891 ZATČEN 1939 V BRNĚ ZAVRAŽDĚN 27.10.1942 V BERLÍNĚ“

 

1 kámen Heinrichova 215/30

□ kámen zmizelého osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽIL PROF.JAN JEBAVÝ NAR.1908 ZATČEN 1941 V BRNĚ ZAVRAŽDĚN 1.10.1942 V MAUTHAUSENU“

 

1 kámen Běhounská 105/1

□ kámen zmizelého osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽIL JUDR.FRANTIŠEK SKORKOVSKÝ NAR.1909 ZATČEN 1939 ZAVRAŽDĚN 17.11.1939 

   V PRAZE-RUZYNI“

 

2 kameny Orlí 480/7

□ kámen zmizelé osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽILA EMMA HERZOGOVÁ ROZ.TELLER NAR.1884 DEPORTOVÁNA 1941 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 1944 TAMTÉŽ“

□ kámen zmizelého osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽIL LEOPOLD HERZOG NAR.1876 DEPORTOVÁN 1941 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1943 TAMTÉŽ“

 

3 kameny Purkyňova 2422/86

□ kámen zmizelé osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽILA LAURA MORGENSTERNOVÁ ROZ.WINTEROVÁ NAR.1880 DEPORTOVÁNA 1942 DO 

   TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 1942 V REJOWIECI“

□ kámen zmizelého osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽIL JULIUS MORGENSTERN NAR.1865 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1942 

   VE VARŠAVĚ“

□ kámen zmizelé osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽILA RENATA MORGENSTERNOVÁ NAR.1917 DEPORTOVÁNA 1941 DO MINSKA ZAVRAŽDĚNA

   1941 TAMTÉŽ“

 

2 kameny Smetanova 630/28

□ kámen zmizelého osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽIL ZIKMUND HAAS NAR.1871 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1944 TAMTÉŽ“

□ kámen zmizelého osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽIL PAVEL HAAS NAR.1899 DEPORTOVÁN 1941 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1944 V OSVĚTIMI“      

 

2 kameny Lidická 1863/16

□ kámen zmizelé osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽILA ALICE ANNA PERLHEFTER RZ.TROLLER NAR:1890 DEPORTOVÁNA 1941 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 1942 V ESTONSKU“

□ kámen zmizelé osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽILA DORIS JULIA RAUCH ROZ.PERLHEFTER NAR.1920 DEPORTOVÁNA 1941 DO TEREZÍNA 

   DO ESTONSKA 1942 PŘEŽILA“

 

1 kámen Drobného 315/54

□ kámen zmizelého osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽIL PROF.VOJTĚCH ROSICKÝ NAR.1880 ZATČEN 1941 V BRNĚ ZAVRAŽDĚN 9.2.1942 

   V MAUTHAUSENU“

 

1 kámen Pionýrská 245/7

□ kámen zmizelého osazen 140917 s nápisem:

   „ZDE ŽIL PROF.FRANTIŠEK KOLÁČEK NAR.1881 ZATČEN 1941 V BRNĚ ZAVRAŽDĚN 7.5.1942 

   V MAUTHAUSENU“

***

 

IV. záznam

V brněnských ulicích přibylo v pátek 19. července 2013 na šesti místech dalších 14 kostek se jmény obětí holocaustu. K uctění památky před domy deportovaných v ulici Lesnické a Čapkově se připojili i zástupci Sokola Brno I. V Brně tak bylo celkově 61 Kamenů zmizelých.

vlastní foto: 130720 CZE IV 1-6

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/cze-stolpersteine/brno/#a13-0720-cze-iv-1-jpg

 

2 kameny ul.Čápkova 5

□ kámen zmizelého osazen 130719 s nápisem:

   „ZDE ŽIL HUGO TRAUB NAR. 1879 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1942 V IZBICI“

□ kámen zmizelé osazen 130719 s nápisem:

   „ZDE ŽILA ELLY TRAUBOVÁ ROZ. OPLATKOVÁ NAR. 1887 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 1942 V IZBICI“

 

1 kámen ul.Grohova 56a

□ kámen zmizelého osazen 130719 s nápisem:

   „ZDE ŽIL PROF. PHDR. VLADIMÍR GROH NAR. 1895 ZATČEN 1941 ZAVRAŽDĚN 1941 V BRNĚ“

 

1 kámen ul.Tolstého 26

□ kámen zmizelé osazen 130719 s nápisem:

   „ZDE ŽILA KAROLINA TEIBEROVÁ ROZ. FRIEDLOVÁ NAR. 1873 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA

   ZAVRAŽDĚNA 1942“

 

3 kameny Burianovo náměstí 13

□ kámen zmizelého osazen 130719 s nápisem:

   „ZDE ŽIL ARTUR HEINRICH NAR. 1885 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1942 V IZBICI“

□ kámen zmizelé osazen 130719 s nápisem:

   „ZDE ŽILA HILDEGARDA HEINRICHOVÁ ROZ. PASSER NAR. 1896 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 1942 v IZBICI“

□ kámen zmizelé osazen 130719 s nápisem:

   „ZDE ŽILA DOROTEA HEINRICHOVÁ NAR. 1924 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 

   1942 V IZBICI“

 

3 kameny ul.Mášova 24

□ kámen zmizelého osazen 130719 s nápisem:

   „ZDE ŽIL OTTO DEUTSCH NAR: 1867 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1942 

   VE VARŠAVĚ“

□ kámen zmizelé osazen 130719 s nápisem:

   „ZDE ŽILA BERTHE DEUTSCH ROZ. STRAKOSCHOVÁ NAR. 1889 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 1942 VE VARŠAVĚ“

□ kámen zmizelého osazen 130719 s nápisem:

   „ZDE ŽIL HERALD DEUTSCH NAR. 1917 DEPORTOVÁN 1944 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1944 

   V SCHWARZHEIDE“

 

4 kameny ul.Lesnická 11

□ kámen zmizelého osazen 130719 s nápisem:

   „ZDE ŽIL JUDR. VIKTOR ALTENSTEIN NAR. 1899 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1944 

   V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelé osazen 130719 s nápisem:

   „ZDE ŽILA ELIŠKA ALTENSTEINOVÁ ROZ. FEUEREISENOVÁ NAR. 1908 DEPORTOVÁNA 1942 DO 

   TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 1944 V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelého osazen 130719 s nápisem:

   „ZDE ŽIL FELIX ALTENSTEIN NAR. 1933 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1944 

   V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelé osazen 130719 s nápisem:

   „ZDE ŽILA ANN ALTENSTEINOVÁ NAR. 1938 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 1944 

   V OSVĚTIMI“

***

 

III. záznam

vlastní foto: 13 0424 CZE III

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/cze-stolpersteine/brno/#a13-0424-cze-iii-jpg

 

5 kamenů ul.Plotní 2

□ kámen zmizelého osazen 100609 s nápisem:

   „ZDE BYDLEL DR. EMIL PUTZKER NR. 1861 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 31.3.1942“

□ kámen zmizelé osazen 100609 s nápisem:

   „ZDE BYDLELA EMMA PUTZKEROVÁ ROZ. REDLICHOVÁ NAR. 1867 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 29.10.1942“

□ kámen zmizelého osazen 100609 s nápisem:

   „ZDE BYDLEL DR. FRITZ PUTZKER NAR. 1891 DEPORTOVÁN 1942 ZAVRAŽDĚN“

□ kámen zmizelé osazen 100609 s nápisem:

   „ZDE BYDLELA MARIE IRMA OESTERREICHEROVÁ ROZ. PUTZKEROVÁ NAR. 1896 DEPORTOVÁNA 1942 

   DO TEREZÍNA OSVOBOZENA/ PŘEŽILA“

□ kámen zmizelého osazen 100609 s nápisem:

   „ZDE BYDLEL OSKAR OESTERREICHER NAR. 1882 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 

   6.4.1942“

***

 

II. záznam

vlastní foto: 13 0423 CZE II 1-5

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/cze-stolpersteine/brno/#a13-0423-cze-ii-1-jpg

 

1 kámen ul.Hybešova 42

□ kámen zmizelého osazen 100609 s nápisem:

   „ZDE BYDLEL FRIEDRICH REDLICH NAR. 1893 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA 1944 DO OSVĚTIMI 

   ZAVRAŽDĚN“

 

4 kameny Malinovského náměstí 5

□ kámen zmizelého osazen 121029 s nápisem:

   „ZDE ŽIL MUDR. HUGO SONNENSCHEIN NAR. 1897 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 

   1944 V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelé osazen 121029 s nápisem:

   „ZDE ŽILA TRUDE SONNENSCHEINOVÁ ROZ. MAYEROVÁ NAR. 1902 DEPORTOVÁNA 1942 DO 

   TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 1944 V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelého osazen 121029 s nápisem:

   „ZDE ŽIL PAVEL SONNENSCHEIN  NAR. 1931 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1944 

   V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelého osazen 121029 s nápisem:

   „ZE ŽIL OTO SLUNSKÝ-SONNENSCHEIN NAR. 1927 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA 1944 DO 

   OSVĚTIMI 1944 DO BUCHENWALDU PŘEŽIL“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6 kamenů ul.Bratislavská 250/69

□ kámen zmizelého osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽIL ERWIN LAUFER NAR. 1905 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 28.3.1945 

   V DACHAU“

□ kámen zmizelého osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽIL FRANZ LAUFER NAR. 1903 ZAVRAŽDĚN 1.7.1942 V DACHAU“

□ kámen zmizelé osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽILA HELENE LAUFER NAR. 1881 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA V LUBLINU“

□ kámen zmizelého osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽIL PAUL LAUFER NAR. 1942 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1944 V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelého osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽIL SIGFRIED LAUFER NAR. 1876 ZAVRAŽDĚN 13.10.1941 V MAUTHAUSENU“

□ kámen zmizelé osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽILA THEA LAUFER NAR. 1902 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 1944 

   V OSVĚTIMI“

 

3 kameny ul.Bratislavská 246/67

□ kámen zmizelého osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽIL BERTHOLD OPPENHEIM NAR. 1878 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 

   V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelé osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽILA MARGIT OPPENHEIM NAR. 1934 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 

   V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelé osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽILA MARTHA OPPENHEIM NAR. 1896 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 

   V OSVĚTIMI“

 

5 kamenů ul.Žampachova 1721/4
□ kámen zmizelé osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽILA HELGA BANKS ROZ. WEINEROVÁ NAR. 1920 UPRCHLA 1939 PŘEŽILA“

□ kámen zmizelé osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽILA HANSI HOFFMAN ROZ. WEINEROVÁ NAR. 1916 UPRCHLA 1939 PŘEŽILA“

□ kámen zmizelé osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽILA HETTY LEVY ROZ. WEINEROVÁ NAR. 1917 UPRCHLA 1939 PŘEŽILA“

□ kámen zmizelého osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽIL DR. ING. ARMIN WEINER NAR. 1880 UPRCHL 1939 PŘEŽIL“

□ kámen zmizelé osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽILA ANNA WEINEROVÁ ROZ. PERLHEFTEROVÁ NAR. 1893 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 1944 V OSVĚTIMI“

***

 

I. záznam

K uctění obětí holocaustu se v brněnských ulicích před domy deportovaných lidí objevilo v letech 2010 až 2012 celkem 47 kamenů, o které je záhodno v náležité úctě symbolicky zakopnout, jmenovitě je postupně přinášíme v následujících třech záznamech

vlastní foto: 13 0422 CZE 1-10

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/cze-stolpersteine/brno/#a13-0422-cze-i-1-jpg

 

2 kameny ul.Táborská 923/193a

□ kámen zmizelé osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽILA ADELE LÖFFLER NAR. 1880 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA V LUBLINU“

□ kámen zmizelé osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽILA MARTA LÖWY NAR. 1888 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA V LUBLINU“

 

1 kámen ul.Orlí 20

□ kámen zmizelé osazen 121029 s nápisem:

   „ZDE ŽILA EVA SOBEL NAR. 1928 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 1942 v MALÉM 

   TROSTINCI“

 

2 kameny ul.Orlí 26

□ kámen zmizelé osazen 121029 s nápisem:

   „ZDE ŽILA ADELE BOCKOVÁ ROZ. PARILLE NAR. 1885 DEPORTOVÁNA 1941 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 1942 V RIZE“

□ kámen zmizelého osazen 121029 s nápisem:

   „ZDE ŽIL LEOPOLD BOCK NAR. 1884 DEPORTOVÁN 1941 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1942 V RIZE“

 

3 kameny ul.Bratislavská 183/2

□ kámen zmizelého osazen 100609 s nápisem:

   „ZDE BYDLEL LOUIS ZEISEL NAR. 1880 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA DO IZBICA ZAVRAŽDĚN“
□ kámen zmizelé osazen 100609 s nápisem:

   „ZDE BYDLELA LINA ZEISELOVÁ ROZ. ROTHSCHILD NAR. 1891 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA 

   DO IZBICE ZAVRAŽDĚNA“

□ kámen zmizelého osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽIL HANS KLAUS ZEISEL NAR. 1918 UPRCHL 1939 PŘEŽIL“

 

2 kameny tř.Kpt.Jaroše 8

□ kámen zmizelé osazen 121029 s nápisem:

   „ZDE ŽILA IDA MUSILOVÁ ROZ. STUKHARTOVÁ NAR. 1889 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 1942 V IZBICI“

□ kámen zmizelého osazen 121029 s nápisem:

   „ZDE ŽIL JUDR. RICHARD MUSIL NAR. 1881 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1942 

   V IZBICI“

 

1 kámen tř.Kpt.Jaroše 18

□ kámen zmizelého osazen 121029 s nápisem:

   „ZDE ŽIL WILLI BONDI NAR. 1897 ZATČEN A VĚZNĚN ZAVRAŽĎĚN 1941 V OSVĚTIMI“

 

2 kameny Jakubské náměstí 4

□ kámen zmizelé osazen 121029 s nápisem:

   „ZDE ŽILA HELENA WEISZOVÁ NAR. 1883 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 1942 

   V PIASKY“

□ kámen zmizelé osazen 121029 s nápisem:

   „ZDE ŽILA MARIE WEISZOVÁ NAR. 1876 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 1942 

   V PIASKY“

 

4 kameny ul.Vlhká 176/19
□ kámen zmizelého osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽIL MOŠE MORIC BREDA NAR. 1923 UPRCHL 1939 PŘEŽIL“

□ kámen zmizelého osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽIL OTTO BREDA NAR.1895 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1944 V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelého osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽIL PAVEL BREDA NAR. 1924 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1945“

□ Kámen zmizelé osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽILA OLGA BREDOVÁ NAR. 1900 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 1944 

   V OSVĚTIMI“

 

1 kámen ul.Vlhká 15

□ kámen zmizelé osazen 121029 s nápisem:

   „ZDE ŽILA RŮŽENA MUNKOVÁ ROZ. KOHNOVÁ NAR 1884 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 1942 V IZBICI“

 

5 kamenů ul.Štěpánská 317/3

□ kámen zmizelé osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽILA ELSA PIOWATÁ ROZ. ROTHSCHILDOVÁ NAR. 1890 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 1944 V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelé osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽILA GRETA PIOWATÁ ROZ. ROTHSCHILDOVÁ NAR. 1896 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA 

   PŘEŽILA „

□ kámen zmizelého osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽIL KURT PIOWATÝ NAR. 1911 UPRCHL 1939 PŘEŽIL“

□ kámen zmizelého položen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽIL SIGMUND PIOWATÝ NAR. 1879 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1944 

   V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelé osazen 110616 s nápisem:

   „ZDE ŽILA ROSA ROTHSCHILDOVÁ ROZ. POLLAKOVÁ NAR. 1866 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA 

   PŘEŽILA“

 

odkazy

encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=3584

www.stolpersteine.cz/cs/nase-kameny/stolpersteine-v-cr/brno

www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/235166-kameny-zmizelych-pripomenou-dalsich-ctrnact-obeti-holocaustu/  

www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/92814-obeti-holocaustu-pripominaji-dlazebni-kostky-kameny-zmizelych/

www.protext.cz/zprava.php?id=19128

www.zob.cz/?q=node/4222

www.protext.cz/zprava.php?id=21443

www.zob.cz/?q=node/21701

www.facebook.com/events/950413595040873