Tišnov

„Aby si někdo kámen mohl přečíst, musí se před obětí sklonit.“

 

***

záznam  

Prvních 15 kamenů zmizelých osadili letos v září nadvakrát v Tišnově před někdejšími domy deportovaných obětí holocaustu, pravda, s jednou výjimkou: na Komenského náměstí, kousek za Mariánským sloupem, od války dům Žofie Spitzové nestojí. Místo nyní připomíná malý pískovcový památníček a Kámen zmizelé osazený v dlažbě. V Brněnské ul. čp.9 jsou tři kameny rodiny Stránských, ve Dvořáčkově ul. čp.66 pět kamenů rodiny Pollakových, v Jungmannova ul. čp.86 pět kamenů rodiny význačného obchodníka Jakoba Kellera a jeden další před domem čp.355 v ul.Klášterské.

vlastní foto: 14 1019 CZE 1-6

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/cze-stolpersteine/tisnov/#a14-1019-cze-1-jpg

 

3 kameny ul.Brněnská 9

□ kámen zmizelého osazen 140915 s nápisem:

   „ZDE ŽIL HEŘMAN STRÁNSKÝ NAR. 1910 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1942 

   V MAJDANKU“
□ kámen zmizelého osazen 140915 s nápisem:

   „ZDE ŽIL ARNOLD STRÁNSKÝ NAR. 1882 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1942 

   V IZBICI“

□ kámen zmizelého osazen 140915 s nápisem:

   „ZDE ŽIL JIŘÍ STRÁNSKÝ NAR. 1921 DEPORTOVÁN 1943 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1944 

   V SCHWARZHEIDE“

 

5 kamenů ul.Dvořáčkova 66

□ kámen zmizelého osazen 140920 s nápisem:

   „ZDE ŽIL ALFRED POLLAK NAR. 1887 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1942 V LUBLINU“

□ kámen zmizelé osazen 140920 s nápisem:

   „ZDE ŽILA HELENA POLLAKOVÁ ROZ. MANDLOVÁ NAR. 1897 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 1942 V LUBLINU“

□ kámen zmizelé osazen 140920 s nápisem:

   „ZDE ŽILA RŮŽENA NADĚŽDA POLLAKOVÁ NAR. 1935 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 

   1942 V LUBLINU“

□ kámen zmizelé osazen 140920 s nápisem:

   „ZDE ŽILA ANNA LIBUŠE POLLAKOVÁ NAR. 1938 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA

   1942 V LUBLINU“

□ kámen zmizelé osazen 140920 s nápisem:

   „ZDE ŽILA EMA POLLAKOVÁ NAR. 1900 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 1942 

   V REJOWIECI“

 

5 kamenů ul.Jungmannova 86

□ kámen zmizelého osazen 140920 s nápisem:

   „ZDE ŽIL JAKOB KELLNER NAR. 1873 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1944 

   V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelé osazen 140920 s nápisem:

   „ZDE ŽILA HEDVIKA KELLNEROVÁ ROZ. ZEISLOVÁ NAR. 1888 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 1942 TAMTÉŽ“

□ kámen zmizelé osazen 140920 s nápisem:

   „ZDE ŽILA TEREZIE KELLNEROVÁ NAR. 1890 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1942 

   V OSVĚTIMI“

□ kámen zmizelé osazen 140920 s nápisem:

   „ZDE ŽILA HELENA KELLNEROVÁ ROZ. HAUSELOVÁ NAR. 1888 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA 

   ZAVRAŽDĚNA 1942 V REJOWIECI“

□ kámen zmizelého osazen 140920 s nápisem:

   „ZDE ŽIL ALFFRÉD KELLNER NAR. 1883 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1942 

   V REJOWIECI“

 

1 kámen ul.Klášterská

□ kámen zmizelého osazen 140915 s nápisem:

   „ZDE ŽIL LEOPOLD ÖSTEREICHER NAR. 1894 DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚN 1944 

   V OSVĚTIMI“

 

1 kámen Komenského náměstí

□ kámen zmizelé osazen 140920 s nápisem:

   „ZDE ŽILA ŽOFIE SPITZOVÁ NAR. 1867 DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA ZAVRAŽDĚNA 1942 

   TAMTÉŽ“