Těšany

„Aby si někdo kámen mohl přečíst, musí se před obětí sklonit.“

 

***

Tři Kameny zmizelých osadili ve čtvrtek 15. října 2015 na chodníku před zámkem v Těšanech na Brněnsku k uctění obětí holocaustu. Františka Hochbergová s Antonínem Graumannem deportaci do koncentračního tábora v Sobibóru nepřežili. Třetí kámen připomíná osud Thomase Graumanna, jednoho ze zachráněných dětí sirem Nicholasem Wintonem. Thomas Graumann se osazení kamenů v Těšanech osobně zúčastnil.

 

3 kameny před vstupem do zámku

□ kámen zmizelé osazen 151015 s nápisem:

   „ZDE ŽILA FRANTIŠKA HOCHBERGOVÁ NAR.15.7.1910 DEPORTOVÁNA 4.4.1942 DO TEREZÍNA 

   6.5.1942 DO SOBIBÓRU ZAVRAŽDĚNA 1942 V SOBIBÓR, OSSOWA“

□ kámen zmizelého osazen 151015 s nápisem:

   „ZDE ŽIL ANTONÍN GRAUMANN NAR.21.6.1934 DEPORTOVÁN 4.4.1942 DO TEREZÍNA 6.5.1942 DO

   SOBIBÓRU ZAVRAŽDĚN 1942 V SOBIBÓR, OSSOWA“

□ kámen zmizelého osazen 151015 s nápisem:

   „ZDE ŽIL THOMAS GRAUMANN NAR. 28.1.1931 ZACHRÁNĚN 1939 SIREM NICHOLASEM WINTONEM 

   S DALŠÍMI 668 DĚTMI“ 

***

odkaz

www.outesany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=1793