Lekce praktické matematiky

Naše kamarádka Boženka nám před nějakým časem předestřela velmi zajímavou matematickou úlohu, která nemá na první pohled řešení, ať si lámete hlavu, jak chcete.

Zadání:

Maminka je dnes o 21 let starší než její dítě. Za 6 let bude dítě 5x mladší než maminka. Kde je tatínek?

Početní úloha přesto řešení má. Nevěříte? Tak čtěte a divte se s námi:

Dnešní věk dítěte = X a dnešní věk matky = Y, takže X + 21 = Y, tj. maminka je dnes o 21 let starší než její dítě.

Situace za 6 let: 5(X + 6) = Y + 6, tj. za 6 let bude dítě 5x mladší než maminka, neboli 5X +30 – 6 = Y.

Nyní úlohu řešíme jako soustavu rovnic, odečteme první rovnici od druhé:

4X + 24 – 21 = 0,

4X= - 3,

X = - 3/4.

To znamená, že dítěti je dnes minus třičtvrtě roku, což je devět měsíců,

Tatínek je tudíž právě TAM!!!