oslí příběh

Zajímavý příběh oslíka, který se nakonec dostal ze zapeklité situace, jsme si přečetli v příloze e-mailu od naší kamarádky Světlušky. Stojí zato se o něj se čtenáři našeho webu podělit. Nejenže obsahuje mravní ponaučení, hlavně však nabádá k úsměvu. Vlastnímu, ale i přeposílanému s e-mailem každému dalšímu vnímavému adresátu... 

***

Jednoho dne spadl osel do staré studny. Chudák zvíře zoufale skučelo několik hodin. Farmář se snažil vymyslet, co udělat, jak mu pomoci. Nakonec si uvědomil, že vlastně nepotřebuje ani studnu, ba ani osla a rozhodl se studnu i s oslem zasypat. Požádal sousedy, aby mu v tom pomohli. Každý z pomocníků popadl lopatu a začal házet hlínu, písek i smetí do studny. Napřed osel začal zoufale hýkat, ale pak se nějak utišil.
Ještě tam hodili pár plných lopat. Pak se farmář podíval do studny a uviděl něco zcela nečekaného. Jak zához z lopat padal na osla, jen se otřepal a pak na tu směsici hlíny a smetí šlápl, aby se dostal výš. A čím víc farmáři házeli na osla hlínu a smetí, tím výš a výš stoupal. Nakonec ve studni vystoupal dostatečně vysoko, že mohl pohodlně vyskočit ven a úprkem se kamsi daleko od málem osudových nepříjemností ztratit.
 

A co z poučného příběhu plyne?

- že život na tebe občas bude házet nejrůznější špínu. Je dobré umět ji setřást a vyšlápnout výš,
- že každá naše potíž je schůdek, po kterém se dá postupně dostat i z těch nejhlubších „studní“,

- že v tom úsilí nesmíme nikdy přestat a nesmíme se vzdát

Pamatuj si proto čtvero jednoduchých pravidel:

- Osvoboď srdce od nenávisti a odpusť těm, co ti ublížili.
- Netrap se minulostí ani budoucností, protože co bylo, to bylo a co bude, stejně nevíme.

- Žij jednoduše a skromně, měj radost z toho, co máš.

- Dávej více a očekávej méně.

 

A teď se usměj, zavři právě přečtenou stránku a poučný oslí příběh pošli zase někomu dalšímu. 

***