Mikulov

I.

meta: CZE kraj Jihomoravský, Břeclavsko

          Mikulov, SZ část města, nalevo od Kozího hrádku

          židovský hřbitov

satelit: souřadnice 48.809982,16.636915 (místo určuje červený terčík)       

vlastní foto: 11 0923 CZE I 1-40

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/mikulov/#a11-0923-cze-i-1-jpg

notes: Židovský hřbitov v Mikulově patří k nejvýznamnějším židovským hřbitovům v České republice. Svým významem se řadí hned vedle hřbitovů na Starém městě pražském a v Kolíně a je tedy jedním z nejstarších a nejdůležitějších židovských hřbitovů na Moravě. Byl založen v polovině 15.století zhruba ve stejné době, kdy vznikla zdejší židovská obec. Nejznámější částí hřbitova je jeho centrální a nejdůležitější část, takzvaný rabínský vršek (Rabbonimplatz). V jižní části je umělá vyvýšenina zpevněná náhrobky.

***

II.

meta: CZE kraj Jihomoravský Břeclavsko

          Mikulov, centrum města, v horní části ul.Husova

          synagoga

satelit: souřadnice 48.807758,16.636032 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 11 1002 CZE II 1

                  12 1003 CZE II 2-4

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/mikulov/#a11-1002-cze-ii-1-jpg

notes: Jedná se o nejstarší mikulovský židovský svatostánek zvaný též Horní synagoga, Altschul, Stará, Velká či Dómská synagoga. Její předchůdkyně patrně stávala v Mikulově  již v polovině 15.století. Současná budova pak byla podle dochovaných pramenů založena v roce 1550, a sice v renesančním slohu. Oběma stavbám bylo společné netypické řešení jejich polohy na koso, což zapříčinil liturgický požadavek orientace ke světovým stranám. Její podobu nejvíce pozměnila zásadní přestavba v barokním slohu po požáru roku 1719, která synagoze vtiskla její dnešní podobu. Na přestavbě se podílel tehdejší dietrichsteinský architekt J.Ch.Oedtl, který řídil i přestavbu zámku.

***

III.

meta: CZE kraj Jihomoravský Břeclavsko

          Mikulov, SZ část města, nalevo od Kozího hrádku

          obřadní síň

satelit: souřadnice 48.809764,16.636718 (místo určuje červený terčík)      

vlastní foto: 11 0923 CZE III 1-8

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/mikulov/#a11-0923-cze-iii-1-jpg

notes: v nejjižnější části židovského hřbitova stojí budova obřadní síně, jež byla postavena v roce 1898 v neorenesančním stylu. V prostorách budovy je výstavka věnovaná pohřebnímu bratrstvu Chevra kadiša, které se stará o důstojné uložení ostatků zemřelých. Součástí je také expozice o dotekové abecedě pro hluchoslepé sestavené mikulovským rodákem Hieronymem Lormem (1821-1902).

***

IV.

meta: CZE kraj Jihomoravský Břeclavsko

          Mikulov, v Z části města, pod zámeckým návrším a na Kozím hrádku

          židovská čtvrť

satelit: souřadnice 48.809299,16.637002 (místo určuje červený terčík) Kozí hrádek

           souřadnice 48.808153,16.636203 (místo určuje červený terčík) hotel

           souřadnice 48.805454,16.634765 (místo určuje červený terčík) ul.Husova                              

vlastní foto: 11 0923 CZE IV 1-8 Kozí hrádek

                  11 1002 CZE IV 9-10 a 12-14 ul.Husova

                  12 1003 CZE IV 11 a 15-20

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/mikulov/#a11-0923-cze-iv-1-jpg

notes: podle webu města „část Mikulova v těsném sousedství zámeckého vrchu, od poloviny 15. století obydlená židovským obyvatelstvem, se postupně vyvinula v rozsáhlé židovské ghetto. Jeho jádrem byly dnešní ulice Husova, Alfonse Muchy a Brněnská.

I přes rozsáhlé demolice v minulých dobách se zachovala řada domů původních židovských obyvatel, pocházejících již z poloviny 16. století, tj. z doby výstavby prvních kamenných domů. Řada z nich obsahuje architektonické prvky typické pro židovské domy, a proto byla celá polovina dosud stojících budov (45) prohlášena za nemovitou kulturní památku. Naučná stezka židovskou čtvrtí obsahuje zhruba na kilometrové trase celkem 14 zastavení. Součástí stezky se stala i mikve - rituální lázeň objevená v Mikulově při archeologickém průzkumu v roce 2010. Středověká mikve se nachází v místech, kde bylo v minulosti Lázeňské náměstí. Židovská lázeň mikve sloužila symbolickému rituálnímu očištění ortodoxních Židů před začátkem šabatu a svátků, u žen navíc po menstruaci, před svatbou a po porodu.“                                                           

 

odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/Mikulov

www.mikulov.cz/turistika/pamatky-a-prohlidkove-objekty/pamatky-zidovske-komunity/zidovsky-hrbitov/

www.mikulov.cz/turistika/pamatky-a-prohlidkove-objekty/pamatky-zidovske-komunity/

cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Mikulov%C4%9B

cs.wikipedia.org/wiki/Synagoga_v_Mikulov%C4%9B