Břeclav

I.

meta: CZE kraj Jihomoravský, Břeclavsko

          Břeclav, centrum, ul.U Tržiště

          synagoga

satelit: souřadnice 48.758776,16.881913 (místo určuje červený terčík)          

vlastní foto: 14 1025 CZE I 1-20

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/cze-kraj-jihomoravsky/breclav/#a14-1025-cze-i-1-jpg

notes: Podle webu města „Když starší synagoga z roku 1697 ve 2. polovině 19. století nestačila rostoucím prostorovým nárokům obce, nahradil ji v roce 1868 nový templ pořízený nákladem židovského starosty Davida Kuffnera. O dvacet let později jej renovoval významný vídeňský architekt Max Fleischer v novorománském slohu s použitím maurských prvků v interiéru. Synagoga je dvoupodlažní halová budova se sedlovou střechou. Pohledový důraz je kladen na řešení vstupního severozápadního průčelí s kruhovým motivem, kamenným desaterem a dvěma věžičkami na krajích. Nad hlavním vstupem byl restaurován hebrejský nápis – „Vstupujte do bran Jeho s díkučiněním, do síní Jeho s chválemi“ (Žalm 100, 4 Starý zákon). Dvojicí bočních vchodů se po užších schodištích vchází na ženskou tribunu, kterou nese deset štíhlých litinových sloupků ukončených dórskými hlavicemi. Prostor haly završuje plochý trámový strop s působivou výmalbou. Interiér sálu osvětlují mohutné dekorativní lustry, k elektrifikaci synagogy došlo kolem roku 1930.Synagoga byla k bohoslužebným účelům využívána do začátku okupace, celé půlstoletí pak sloužila jako skladovací prostory. Po celkové náročné rekonstrukci v letech 1997–1999 slouží jako stálá expozice, koncertní sál a dějiště společenských akcí. Zpřístupnění veřejnosti a odhalení kamenné pamětní desky zaniklé břeclavské židovské komunity v předsíni synagogy se uskutečnilo 28. září 2000. Synagoga je chráněná kulturní památka č. 8/507.“

***

II.

meta: CZE kraj Jihomoravský, Břeclavsko

          Břeclav, centrum, ul.U Tržiště

          židovská škola

satelit: souřadnice 48.758552,16.88179 (místo určuje červený terčík)          

vlastní foto: 14 1025 CZE II

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/cze-kraj-jihomoravsky/breclav/#a14-1025-cze-ii-jpg

notes: podle webu města „Budova, dnešní Lichtenštejnský dům, byla postavena v 80. letech 19. století jako židovská obecná škola. Byla součástí židovského ghetta, které ve své době zabíralo část náměstí a některé přilehlé ulice. Dům byl využíván převážně jako škola i v dalších letech, od roku 1995 do 2007 zde sídlilo Městské muzeum a galerie Břeclav. Od května 2009 slouží stavba jako Lichtenštejnský dům.“

***

III.

meta: CZE kraj Jihomoravský, Břeclavsko

          Břeclav, ul. Veslařská, v boční ulici vlevo

          obřadní síň

satelit: souřadnice 48.766226,16.882268 (místo určuje červený terčík)        

vlastní foto: 14 1025 CZE III 1-6

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/cze-kraj-jihomoravsky/breclav/#a14-1025-cze-iii-1-jpg

notes: Na okraji židovského hřbitova se nachází architektonicky cenná obřadní síň arch. Franze Neumanna, která byla postavena v roce 1888 na místě bývalé márnice. Vedle ní pak byl v roce 1892 zbudován i domek hrobníka. Obě stavby jsou vystavěny z režných červených cihel a pokryty glazovanými taškami z tehdejší poštorenské cihelny.

***

IV.

meta: CZE kraj Jihomoravský, Břeclavsko

          Břeclav, ul. Veslařská, v boční ulici vlevo

          židovský hřbitov              

satelit: souřadnice 48.766324,16.881964 (místo určuje červený terčík)        

vlastní foto: 14 1025 CZE IV 1-22

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/cze-kraj-jihomoravsky/breclav/#a14-1025-cze-iv-1-jpg

notes: Podle webu města „Židovský hřbitov v Břeclavi vznikl v polovině 17.století. Dnešní podoba hřbitova pochází z konce 19. století. Na jeho ploše 7136 m2 se nachází asi 300 náhrobků, z nichž nejstarší dochované pocházejí z počátku 18. století. Hřbitov tak demonstruje vývoj jednotlivých typů židovských náhrobků od 17. století do 30. let 20. století. Severovýchodnímu rohu hřbitova poblíž vstupu vévodí majestátní novorenesanční hrobka Ignaze Kuffnera. Celý areál obklopený zídkou z režného zdiva a glazovaných poštorenských tvarovek. V 80. letech 20. století byl zpustošený hřbitov určen k likvidaci a podstatná část náhrobků odvezena. V letech 1991–1993 nechalo město Břeclav provést parkovou úpravu areálu a dochované staré náhrobky nově osadit. Hřbitov je kulturní památka č.7/128. Významnou židovskou památku spravuje a udržuje od roku 2011 Městské muzeum a galerie Břeclav ve spolupráci s Židovskou obcí Brno.“

 

odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/Synagoga_v_B%C5%99eclavi  synagoga

www.jizni-morava.info/breclav/zidovske-pamatky/