Fotonoviny.cz

Představovat tuto webovou stranu s podtitulem „Moravská obrazová gelerie“ je poměrně jednoduché: V „síti sítí“ Internetu má své trvalé místo už osmý rok. Za tu dobu přinesla tisíce fotografií doplněných texty ze stovek nejrůznějších událostí (aktuální statistiku ostatně naleznete v šedém proužku pod červenými tlačítky v titulu webu). Svým rozsahem i dosahem Fotonoviny trvale překračují nejen hranice geografické, ale i lidského poznání. Vůdčí osobností projektu je známý brněnský fotograf Igor Zehl, profesionál k pohledání. Mnozí si jeho jméno jistě spojili s autorstvím aktuálních agenturních fotosnímků ve sdělovacích prostředcích, jiným nejspíš v paměti utkvěly jeho precizní reportážní nebo portrétní fotografie. Igor Zehl má za ta léta, po která naplňuje své nezaměnitelné poslání objevnými pohledy na svět, početné řady svých příznivců. Všichni jsou rovněž zváni i k návštěvě pozoruhodné webové strany www.fotonoviny.cz/ . Stačí jen vstoupit, vlastně kliknout. Dobré světlo, Igore!  

Vyhledávání

Kontakt

vizit-sezem

Puls a impuls mají svůj původ v srdci.

                               Gilbert Keith Chesterton