Leť, myšlenko...

   „Leť, myšlenko, na zlatých křídlech...“ - uvedený název operní melodie nemusí být čtenářům našeho webu hned povědomý. Když ale dodáme, že se týká působivé scény ze 3.dějství opery Giuseppe Verdiho (1813-1901) Nabucco, jen málokterý v tu chvíli nezabere. Sbor Židů „Va, pensiero, su l’alli dorate...“ totiž patří k nejznámějším operním melodiím vůbec. Verdiho opera, která pojednává o osvobození Židů z babylonského zajetí krále Nabuchodonosora, měla premiéru 9. března 1842 v milánské La Scale a dokonale tehdy padla Italům do noty. Sugestivní dílo v zemi zvedlo vlnu vášnivých nálad po osvobození a sjednocení Itálie.

   Měli jsme možnost jímavý mnohohlasý sbor slyšet, ale i na vlastní oči vidět, 25. června 1991 v Janáčkově divadle v Brně, kde působila operní scéna tehdejšího Zemského divadla. Zalovili jsme v archivu pro podrobnosti: Nabucca tehdy dávali v režii Václava Věžníka a na scéně Ladislava Vychodila. Titulní role zpívali bulharští pěvci: Nabucca Denčo Belev a Abigail Maria Bončeva. Představení provázely velké ovace, sbor Židů pak zvlášť. Byl to zážitek, na který se nezapomíná. Nabucco je právem hojně zařazován do repertoáru operních scén. Připomeňme ale také, že melodie sboru Židů nezřídka provázívá obřady posledního rozloučení. Nikoli jen pro vystupňovanou bolest vypjaté chvíle, ale i pro úžasný dar konejšivé naděje. Verdiho podmanivý dar.

    jš (13 0921)

 

odkazy

www.youtube.com/watch?v=aexYVT2kZnk

www.youtube.com/watch?v=D6JN0l7A_mE