krásného osmého desátý

   Nebudu předstírat, že si tu významnou událost z podvečera 8. října 1943 pamatuji. Ale jisté je, a rád tomu věřím, že jsem byl u toho – mám na to doklad. A ne ledajaký, od Římskokatolického farního úřadu ve Zlíně z 13. října 1943. Na formuláři, který vydal Protektorát Böhmen und Mähren pro Politický okres Zlín, Arcidiecézi Olomouc, děkanát Napajedla. Má dvojjazyčný titulek Geburts und Tauchschein – Rodný a křestní list. Vyplývá z něj, že vše podstatné o té významné události je uvedeno v matrice Zlína, v knize 11, na listu 655. Tam také jednoznačně stojí psáno, že jsem přišel na svět jako Jiří Antonín Šesták v Baťově nemocnici ve Zlíně. O otci Antonínovi, měl v tu dobu 37 let, se pro pořádek píše, že byl zaměstnancem firmy Baťa, uvedeni jsou tu i jeho rodiče: František Šesták a Karolína, rozená Malaníková. Matce Žofii bylo 33 let (rozená Mazurová z Kojetína, dcera Jana Mazury a Marie Mikušové). Pokřtěn jsem byl 12. října 1943 křtícím knězem Josefem Váňou. Kmotry byli František Vavruša z Tečovic a jeho manželka Marie, po léta dobří známí rodiny. Rodný list uvádí též porodní asistentku Cecílii Vaněčkovou ze Zlína. Ještě že takový dokument mám. Pevně věřím, že mne nikdo z výše jmenovaných na Úřadu pro ochranu osobních údajů žalovat nebude.

   O dokumentu jsem se rozepsal proto, že jeho pozdější verze, které rovněž vlastním, vykazují méně údajů, případně jiné detaily. Např. rodný list vydaný v Gottwaldově v září 1969 vypouští u zaměstnání otce firmu Baťa, zato byl vydán Českou socialistickou republikou (čerstvě po vyhlášení federace dvou republik k 1. lednu 1969). Jiný rodný list z roku 1981, tentokrát od Československé socialistické republiky, je ještě stručnější. Nechybí v něm ale odkaz na zápis v matrice, svazek IX, ročník 1943, strana 655, pořadové  číslo 1302 (jako u předchozího). V zápise matriky jsou ovšem zaneseny údaje toho prvního křestního listu. Tak se to hezky zokruhovalo a má existence válečného dítěte je potvrzena. Je dobře, má-li člověk své jisté.

   Milou pozornost k mému zrození přidala ještě Spořitelna města Zlína 9. listopadu 943. Kromě ozdobné zdravice mi věnovala i vkladní knížku s obnosem základního vkladu protektorátních korun, který se po válce v měnové reformě vytratil. V té době jsem ovšem takovou skutečnost ani nevnímal, měl jsem jiné starosti.

   Přidávám úžasné zjištění navíc: Teprve po mnoha letech, až po trvalém přesídlení do Brna v roce 1986, jsem zjistil, že na mé narozeniny pamatoval i Dopravní podnik Města Brna. Datum mého narození připomíná s příznačnou charakteristikou v Juliánově, na zastávce Krásného, s označením tam vedených tramvajových linek 8 a 10 z centra města do Líšně a pod Stránskou skálu k Zetoru. Krásného osmého desátý. No řekněte sami, kdo takové privilegium má? Jak ten čas utekl, už mohu směle jezdit po Brně zdarma na důchodcovskou šálinkartu. MHD za všechno dobré co nejsrdečněji děkuji.

 

Vyhledávání

Kontakt

vizit-sezem

Puls a impuls mají svůj původ v srdci.

                               Gilbert Keith Chesterton