z Víceméně

Literární noviny, týdeník pro kulturu a politiku,

číslo 49, 9. prosince 2010

Fratišek Listopad

básník a spisovatel

*26.listopadu 1921 Praha

***

   Existuje země, odkud vám píšu více méně. Vypadá to jako surrealistická hříčka, ale pokusím se logicky vysvětlit, oč se jedná. Jako ve všech indoevropských jazycích, pokud vím, existuje tentýž výraz, který česky zní víceméně. Ale nemá stejná pravidla, stejný smysl, émanticky se odlišují od víceméně portugalského. 

   Výraz víceméně je všude obvyklý, jenomže v POrtugalsku patří do jakési doktríny filosofické, estetické a etické. Dokonce i metafyzika, která by měla možnost upřesnit tento poměr, zachází s ním jako s nature morte čili zátiším, kde zříme hrozny jqko živé, bažanty, kteří čekají na kuchaře, mísu ovoce, která není pro nás. Je jen napohled. Šťastná země, i když v této chvíli zápasí s ekonomicko-finančními problémy, šťastná to země, která odpovídá slůvku víceméně.

   Buďme konkrétní. Zeptáte se svého souseda, jak se mu vede. Pokud vám odpoví, prozradí víceméně. Ptám se přítele, který byl na premiéře Brechtovy hry Pan PUntila a jeho sluha Matti, jak se mu to líbilo. Odpověď byla tentokrát rafinovanější. Líbilo se mi to, ale víceméně. Ptám se taxikáře, s kterým jsem se rozhovořil, jestli bude volit zdejší socialisty. Víceméně, pravil a smál se. Až jsem mu záviděl tento smích. Dokonce když se zeptáte paní Anny, jestli oběd byl dobrý, odvětí jako vždyky, víceméně.  Vzhledem k tomu, že jsme mezi listopadem a prosincem, případně aktuální otázka by zněla: Těšíte se na Vánoce? Odpověď v ryzím stavu: více méně. Jako by se nemohlo mluvit o věcech vážněji a definitivněji. Trápí mě otázka cikánů nejen ve FRancii, ale i jinde. Bůh tě zachovej při dobrém rozumu, neptej se nikoho, zdali má rád cikány. Stereotyp: víceméně.

   Víceméně je neutralita, proklamace sebeovládání, je obavou mít veřejný názor, ano víceméně znamená neangažovat se, nenechat za sebou jakákoli stigmata, odmítat manipulaci, v podstatě odmítat identitu. 

   Kdo naučil tento vlažný výraz, který provází deset miliónů portugalských občanů: byly to dějiny? Nebo pronásledování inkvizioce? Pomohl tomu také Salazar (fašista víceméně)? Není to tajemství existence portugalského národa, jeho nostalgie po něšem jiném, docela radikálně jiném, které se neopakuje, protože nidy neexistovalo. Nepsané dogma. Ticho po pěšině.

   Když jsem ještě profesoroval, energicky jsem bojoval jako Don Quijote proti mlýnům. Moji žáci nesměli na jakoukoli otázku odpovědět víceméně. A dokonce jsem ustnovil, že za každé víceméně se bude platit pokuta dois tostoes, čili šesták, který zůstával v prasátku na skříni. Pak jsme prasátko rozbili a na konci školního roku jsme šli společně na večeři. Obvykle byla víceméně příjemná a dobrá.

   Tady to nabývá víceméně významu.

   

 

Vyhledávání

Kontakt

vizit-sezem

Puls a impuls mají svůj původ v srdci.

                               Gilbert Keith Chesterton