Novoroční úvaha 2010

aneb Co všechno se vlastně přeje do nového roku?

prof.Ing.Karel Kopec, CSc. *1929

zveřejněno v Pozitivních novinách 1.1.2010

*** 

Co všechno se vlastně přeje do nového roku?
Letos jsem se obrátil o radu ke své novoroční korespondenci mnoha uplynulých let. Zvídavost mi nedala, a tak jsem zpracoval dostatečně velký statistický soubor všech došlých přání. Z analýzy mi vyšlo několik zajímavých údajů. Na vlastním příkladu mohu doložit, zda a jak se ta přání plní. 
♦  Nejčastěji, a to ve 24,5 %, se vyskytuje přání zdraví; většinou dobrého, pevného, případně stálého nebo aspoň nezhoršujícího se. Moje zdraví už dávno přešlo z kategorie zdraví pevného do kategorie zdraví přiměřeného věku. 
♦  Teprve na druhém místě (23 %) se vyskytují přání štěstí; v nich se někdy uvádí, kolik by ho mělo být (kapička, aspoň trochu, hodně). Jestliže zdraví je stav těla, pak štěstí je stav duše. Jenže aby prý mohl být člověk šťasten, musí mu ke štěstí ještě něco chybět. Platí to i u mne a pokládám to za pozitivní. 
♦  Třetí místo zaujímá přání úspěchu (10 %). Ten může být osobní, pracovní nebo i vědecký. V mém věku si už nekladu vysoké cíle, leč podařilo se mi sem tam něco, co postačuje ke spokojenosti osmdesátníka.  
♦  Hned pak následuje přání pohody (9,5 %), zpravidla dobré, správné, osobní, možno-li i duševní. Snažil jsem se plnit po většinu roku. Ale i tak to přijde někdy za těžko; nějaký ten stres to všechno umí zhatit. A že těch stresů nebylo málo. Ale naštěstí se o nich nikdy v novoročních přáních nemluví.  
♦  Také přání spokojenosti přesáhla 9 %. Tady se však nikdy neuvádí, kolik, jaká nebo s čím by spokojenost měla být. Nejsem si jist, zda chci být zrovna úplně spokojený. Co bych si pak ještě přál, po čem toužil? Bylo by to ono? Tak raději optimistická nespokojenost. A s tím souvisí i přání klidu a pokoje. Asi dám přednost spíš tvůrčímu neklidu a svatý pokoj chci mít jenom od všech nepříjemností. 
♦  Přání radosti (7 %) bývá naproti tomu vždy doplněno přívlastkem. Radost může být např. tichá, každodenní; někdy je uvedeno i množství (drobná, hodně nebo dokonce kopec radosti). Vyskytuje se společně s přáním dobré nálady, veselé mysli a optimismu. Zatím se příležitostně daří plnit, i když to není vždycky zrovna lehké. 
♦  Četnost přání všeho nejlepšího, případně dobrého, už nepřesáhla 3 %. Přání je poněkud nadsazené a neuvádí, z jakého výběru má být to nejlepší. Ale spokojím se s přáním všeho dobrého.

 

♦  Ostatní přání, i když velmi moudrá a důležitá, se už objevují v menším zastoupení do 1%. A přece přání lásky by mělo zaujmout přednější místo.

Pokládám za velmi pěkné přát také například životní elán, dobrou kondici, zdravý rozum, životní energii, duševní svěžest, slasti života, trpělivost, mír.  A což staročeské přání dobrobyt života, to přece prostě zahrnuje všechno předešlé. Také přání vychutnat kouzlo okamžiku stojí za časté plnění. Daří se plnit občas, i když těch dnů, kdy byly naplněny, je už méně.  

♦  Poetická přání jsou rovněž zastoupena méně četně, ale potěší zvláště: "Nechť krása přírody naplní vaše srdce" - "Lucernička štětstí nechť svítí jasným světlem" - "Nechť pohoda prozáří všechny strasti" - "Radostí vyšperkovaný nový rok". Splňuje se průběžně, příležitostně, spontánně. 

♦  Naproti tomu se nevyskytuje vůbec přání přátelství a dobrých vztahů mezi lidmi, kterých je v tomto sobeckém světě stále hojně zapotřebí. Snažil jsem se toto přání plnit. O tom ostatně svědčí i ty záplavy vyměněných novoročních pozdravů.  

♦  Nevyskytují se také žádná přání materiální povahy a to je dobře. Jsou zřejmě vyhrazena Santa Klausovi, dědu Mrázovi a tržní ekonomice.

K statistické bilanci dodatek:

Albert Einstein byl jednou tázán, kdy bude konec světa. Čekali vědeckou odpověď geniálního matematika a fyzika. Ten však odpověděl: "Až přestanou lidi zpívat".

Existence lidstva se prodlužuje. Ještě se zpívá. Takže ještě jedno přání - zpívejte si. Zpívejte potichu i hlasitě, radostně i se smutkem v očích. Zpěv pomáhá i tomuto zmatenému světu.  

Rád bych i touto cestou vyslovil dík za všechna došlá novoroční přání a do Nového roku posílám tento jejich souhrn do světa. Nehleďte na statistiku, vyberte si z nich ta, která jsou pro vás nejžádanější a neklesejte na mysli, podaří se vám je jistě splnit.

Pro letošek jsem našel svěží zdroje v Komenského díle "Labyrint světa a ráj srdce":

Do roku 2010 přeji, abyste dobré a pohodlné věci sobě libovali a srdnatě po nich dychtili, a dosáhnuvši vrch dobrého (summum bonum), odpočinouti mohli, čeho víc žádati nemaje.

A abyste co nejplnějšího potěšení docházeli, ale nikoli ve světě a věcech jeho, v statku a zboží, v rozkošech a libostech, v slávě a vzácnosti, v moudrosti a umění, kteréž vně jsou, ale v sobě samých.

Abyste sobě takový života způsob oblíbili, v kterémž by co nejméně starostí a kvaltování, co nejvíce pak pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo.

A také, abyste zdraví přiměřenému se těšili a ze svého křepkého chodu, obratného vzhledu a řeči hbité radost měli. Také pokorně zázrak života vnímejtež v každém věku i v každé době roční.  

 

Vše naleznete na webu Pozitivních novin https://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2010010004

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

vizit-sezem

Puls a impuls mají svůj původ v srdci.

                               Gilbert Keith Chesterton