Ålandy - Prästö

meta: FIN Finsko, Ålandské ostrovy

         SV menšího ostrůvku Prästö u ostrova Sund

         židovský hřbitov

satelit: souřadnice 60.221859,20.259739 (místo určuje červený terčík)

vlastní foto: 12 0914 FIN 1-2

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/fin-alandy-prasto/#a12-0914-fin-1-jpg

notes: na východě ålandského ostrova Sund lze spatřit ruiny rusky předimenzované pevnosti Bomarsund. Měla to být půlkruhová obranná stavba pro asi 4500 lidí s atributy městečka, z poloviny patřící potřebám carské armády. Budovali ji 45 let. Když pevnost v roce 1854 napadala a dobyla britská a francouzská vojska (v rámci Krymské války), bylo dostavěno jen 25% z původních plánů. Po zničení Bomarsundu bylo Rusko nuceno podepsat dohodu o demilitarizaci Åland, bez vojenské přítomnosti jsou ostrovy od roku 1856. Pevnost neobývali jen ruští vojáci, bydleli tu i obchodníci a řemeslníci se svými rodinami. Přišli sem z celého Ruska, takže tu byla zastoupena i všechna možná náboženství. Žádný div, každé z nich mělo na přilehlém ostrůvku Prästö vlastní hřbitov. Převážně v lesním porostu je tu k vidění někdejší pravoslavný, katolický, protestantský, židovský a muslimský hřbitov. Ty dva naposled jmenované překvapivě odděluje jen nízká kamenná zídka.

 

odkazy

sv.wikipedia.org/wiki/Sund,_%C3%85land

www.visitaland.com/gora/fiske-aland/fiskekortsinformation/bomarsund-prasto/