Jemnice

meta: CZE kraj Vysočina, Třebíčsko

          Jemnice, městské centrum, jižně od nám.Svobody, ul.Údolní

          židovský hřbitov

satelit: souřadnice 49.016029,15.5695 (místo určuje červený terčík)          

vlastní foto: 14 0514 CZE 1-6

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/jemnice/#a14-0514-cze-1-jpg

notes: podle informace u vstupu je „židovský hřbitov v Jemnici patrně nejstarší souvisle využívané židovské pohřebiště na Moravě. Založeno snad již ve 14.století, z asi 400 náhrobků pochází nejstarší čitelný z roku 1676. Za války hřbitov těžce poškozen nacisty, obnova proběhla v letech 1991-1994. Kulturní památka chráněna státem. Hřbitov vlastní a pečuje o něj Federace židovských obcí v ČR.“

web: stránka „Židovské památky“ na webu města uvádí, že Ve středu města jihovýchodně od zámku se rozkládalo židovské ghetto, původně uzavřené třemi branami. Usuzuje se, že židovské osídlení Jemnice spadá do období lokace města. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1336. Jemnice byla tehdy jmenována v hebrejském seznamu obcí, ve kterých došlo k pronásledování židovské komunity. Dějiny Židů v Jemnici zpracoval Rudolf Hruška a publikoval je v roce 1929. Židé postupně v Jemnici vybudovali židovskou čtvrť, hřbitov, synagogu a školu. Při holocaustu za II. svět.války byli všichni jemničtí Židé v květnu 1942 odvezeni do Terezína. Synagoga byla na příkaz německých úřadů zbourána. Vzácné pomníky byly použity k vydláždění ulice na Malé brance. Po osvobození museli jemničtí Němci náhrobní kameny na židovský hřbitov vrátit. V roce 1992 – 1993 byl židovský hřbitov nově upraven. O jeho údržbu se stará město.“

 

odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Jemnici

www.mesto-jemnice.cz/zidovske-pamatky/d-5798/p1=1327