Polička

I.

meta: CZE kraj Pardubický Svitavsko

          Polička, SZ část města, ul.Starohradská

          židovský hřbitov

satelit: souřadnice 49.715138,16.254804 (místo určuje červený terčík)       

vlastní foto: 140627 CZE I 1-12

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/policka/#a14-0627-cze-i-1-jpg

notes: židovský hřbitov Poličce, je dnes součástí křesťanského hřbitova. Až do roku 1881 se pohřbívalo většinou na hřbitově v Luži. Roku 1881 zakoupila poličská náboženská obec pozemek na zřízení hřbitova. Ten sloužil až do roku 1942, kdy byly zahájeny transporty Židů do koncentračních táborů. Po válce chátral a roku 1964 byla zbořena vstupní márnice. Dochovalo se 83 čitelných náhrobních kamenů s hebrejsko-českými, hebrejsko-německými, českými, hebrejskými a německým. Hřbitov, zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek pod ev.č.5223, je přístupný v rámci otevírací doby křesťanského hřbitova.

***

II.

meta: CZE kraj Pardubický Svitavsko

          Polička, SZ část města, ul.Starohradská

          památník obětem holocaustu

satelit: souřadnice 49.714951,16.254857 (místo určuje červený terčík)       

vlastní foto: 14 0627 CZE II 1-2

vizit-sezem7.webnode.cz/magen-david/policka/#a14-0627-cze-ii-1-jpg

notes: na pomníčku, který vytvořil Jiří Horák, je napsáno: „Pro věčnou paměť na čsl.občany židovské souvěrce z Poličky a blízkého okolí, nevinné oběti zrůdného fašismu, kteří v počtu 78 mužů, žen a dětí byli v létech 1939-1945 německými nacisty deportováni do koncentračních táborů, kde po nelidských útrapách násilnou smrtí zahynuli. Čest jejich památce. Lidé bděte!“

 

odkazy

www.atlasceska.cz/pardubicky-kraj/zidovsky-hrbitov-policka/

www.vychodni-cechy.info/policka/13_4824_policka-zidovsky-hrbitov/

www.policka.org/soubory/Pomniky.pdf