sloupoví

   Asi takhle! Změna poměrů z totalitních na demokratické přinesla, kromě jiných a společensky zásadnějších posunů, výraznější rozdílový pohled v pracovním zařazení na strachypudnou loajalitu na jedné a držkohubou nadbytečnost na straně druhé, tu ovšem ve většině případů s nevolností z tlačenkové pachutiny. Ne, že by to dřív nebylo, jen jakoby se to se soukromým vlastnictvím firem a firmiček poněkud viditelně rozbujelo. Vytýkat není co. Obvykle se jenom rozhodly pro jinou cestu dalšího rozvoje, s jinými lidmi. Dobrý základ k přemítání, co potom. Aby jeden nebyl tou mocí mermomocí nijak zaskočen. 

   Osobně jsem mohl v úvahách volit mezi turisticky ojedinělou geologickou atrakcí místa styku brněnské vyvřeliny, devonských vápenců a brněnských písků (i když zrovna ty jsou trochu z ruky) za odstupňované vstupné do jedné kapsy. Jistěže by si to vyžádalo určité úpravy na nevelkém dvorku zahradního domku a další logistická řešení pro případ přílivu turistů.

   Další možností bylo občerstvení, později jistě široko daleko vyhlášené, v podobě palačinek stokrát jinak. To ale narazilo na technologii velkoprodukce a potřebu skladování ingrediencí, jakož i na vyřešení parkoviště pro zájezdové autobusy. Ovšem velký výběr a menší množství palačinek by mohlo být zase, jak se citlivě nejasné perspektivě říká, kontraproduktivní, tedy prodělečné.

   Vyvstala ještě třetí možnost, totiž rozmlouvat s lidmi, kteří po rozmluvě touží a nějakou pětku by za východisko z myšlenkové nouze jistě pustili. Taková profese zatím v rejstříku živnostenských úřadů není, nešlo by o prosté poradenství, tak proč se o to v roli světlonoše aspoň nepokusit. Třeba se to ujme. Začnu oděvem římských rétorů. Zvolil bych tuniku se širokým bleděmodrým pruhem na hrudi, je to moje oblíbená barva. Přes ni tógu kruhového střihu s bohatým řasením a na nohou jednoduché opánky. To by ale zcela vylučovalo pronájem kanceláře, nýbrž vyžadovalo nezbytný volnější prostor s řadou sloupů, mezi nimiž bych procházel a se zájemci rozmlouval o věcech, které by zajímaly alespoň jednu ze stran dialogu. Tunika, tóga a opánky byly vcelku řešitelné. Projekt více méně ztroskotal na příhodném prostředí se sloupovím, na vymezené době pro tuto verbální produkci a na uvolnění kamrlíku pro převlek z občanského oděvu na neo římský. Naštěstí zasáhly možnosti Internetu a pořízení příslušné webové stránky v něm. Bez převleků a gratis. Jdu na to.

   (více v odkazech vlevo)