vánoční vybídnutí

následujícé text jsme obdrželi elekronickou poštou vpředvečer Štedrého dne 2011:

***

ČLOVĚČE,

máš-li v sobě pramen víry živé a těšíš se na oslavu výročí příchodu Pána, očisti svou duši a s pokorou čekej na tu chvíli, kdy domem zazní chór: „Narodil se Kristus pán, veselme se“. Ve své duši pokorně chval Hospodina a připomínej si Kristova slova: “Miluj svého bližního jako sebe samého“. U stolu ať vládne pohoda a štědrost, pohoštěn ať je každý, kdo v dobrém přichází, vzpomeňte též na ty, kteří už s vámi býti nemohou.

ČLOVĚČE,

jsi-li dítě a máš-li to štěstí, že se můžeš vroucně radovat z nezištných darů tvých pěstounů, zachovej si tu radost ve vzpomínkách pro všechen čas, abys to jednou mohl oplatit svým dětem i jiným potřebným. Nejsi-li již dítětem, s dary bez lásky neplýtvej, lásku si jimi nekoupíš!

ČLOVĚČE,

jsi-li duše nekřesťanská, nezoufej a buď šťasten, že jsi se narodil a můžeš na této zemi žít. Můžeš mnoho dobrého vykonat ve prospěch všech lidí, do kterých vkládáš své naděje  do budoucna. Právě teď nastává čas k velké radostí, protože slunce se k nám seveřanům opět začíná přiklánět a brzy opět probudí přírodu v celé její kráse. A to je řádný důvod k radosti a slavení. Tak to bylo již od pradávna a není důvod to měnit.

ČLOVĚČE,

pokud nepatříš nikam, zahloubej se, jestli již nezanikla Tvoje vzpomínka na Vánoce tím, že zarostla do tvrdé kůry Tvého života. Rozpomeň se na vše a omládneš.

Všem hezké Vánoce!!!

František Šesták