SOS

Následující text jsme získali z elektronické pošty

***

Vážená přítelkyně, vážený příteli! 

    V odstupu jednoho dne od počátku roku 2010 jsem se rozhodl ke zdánlivě nesmyslnému činu - založit občanské sdružení SOS (sdružení občanské soudržnosti), v němž má každý člen splňovat tyto předpoklady a vlastnosti:

  bojovat čestně o svůj život a nepodléhat chmurám po nějaké prohrané šarvátce,

  usilovat o vlastní důstojnost, i když na Vás zaútočí sebesilnější dvounohý dravec,

  zbavit se nánosu přetvářky a stát se čitelným pro důvěryhodné lidi,

  neustále vyhodnocovat pořadí hodnot, které v životě vyznáváte a usilovat o co nejlepší jejich

     sestavu, 

-   nebát se podat ruku lidem, kterým aspoň trochu důvěřujete, abyste pocítili tep jejich srdce a zlepšili

     jejich důvěru k ostatním lidem.

    Pokud splňujete tyto předpoklady či ještě lépe, pokud Vás zdobí tyto vlastnosti, pak vězte, že jste se stal (stala) váženým členem sdružení SOS. Nikam se nehlaste, ani nechystejte finanční obnosy na členské příspěvky, protože Vy sám (sama) jste to nejhodnotnější, co mohlo naše sdružení získat. Protihodnotou Vám zaručuje tělesné i duševní zdraví a po dlouhá léta smysluplný život.

    Za sdružení SOS

                                 František Šesták ze Zlína

                                    nezvolený předseda